Társoldalak
GVH Versenykultúra-fejlesztés
OECD
Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat
penzSztar
Aktuális hírek

Irányadónak tekintette a GVH Versenytanácsa egy a közelmúltban lezárt összefonódás kapcsán az Európai Unió Bíróságának a C-248/16. sz. Austria Asphalt ügyben hozott ítéletét

A Versenytanács a VJ/14/2018 sz. versenyfelügyeleti eljárásban kifejtett álláspontja szerint a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. (a továbbiakban: Tpvt.) értelmezését az Európai Unió Bíróságának az Austria Asphalt ügyben 2017. szeptember 7-én meghozott, C-248/16. sz. ítéletéhez kellett igazítania: így a Tpvt. 23. § (1) bekezdés c) pontjának „létrehozása” fogalmát szélesen kell értelmezni, abba a közösen irányított vállalkozás alapítása mellett az is beleértendő, amikor az addig egyedül irányított vállalkozás válik egy vagy több új irányító belépésével közösen irányítottá, vagy akár egy addig is közösen irányított vállalkozás esetében megváltozik a közös irányítók köre. Ezért a közös irányításszerzés csak akkor minősül összefonódásnak, ha az olyan (ún. teljes funkciójú) vállalkozás felett történik, amely egy önálló vállalkozás valamennyi funkcióját képes ellátni. Az ellenkező értelmezés ugyanis ellentmondana az összefonódások és a versenykorlátozó megállapodások egyértelmű szétválasztásának, és így a kiszámíthatóság és jogbiztonság követelményének, hiszen ha egy már létező, nem teljes funkciójú vállalat feletti irányításváltozást a Tpvt. alapján a továbbiakban is összefonódásnak minősítené a Gazdasági Versenyhivatal, attól még azt az Európai Bizottság az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. cikke alapján, mint esetleges versenykorlátozó megállapodást vizsgálhatná.

Vj-14/2018/12 számú döntés elérhető: ITT