Döntések > Hirdetmények

Hirdetmények

Ebben a menüpontban teszi közzé a GVH a jogszabály előírása alapján a honlapján megjelentetendő hirdetményeket.

Versenyfelügyeleti eljárásban a GVH döntését (vonatkozzon az eljárás megindítására vagy lezárására) hirdetményi úton közli, amennyiben az ügyfél lakcíme, székhelye ismeretlen, illetve a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyen tartózkodik vagy címe ismeretlen, és a nyilvántartó hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel. A hirdetmény kifüggesztésének (közzétételének) joghatása, hogy a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését (közzétételét) követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

Az egyéb jogszabályok (pl. közbeszerzési törvény) alapján hirdetmények közzététele az azokban foglalt szabályok szerint történik.

Kapcsolódó anyagok

KözzétételCímÜgyfél
2017.07.11. Vj-69/2015/205TRANS-KD s.r.o., Trend Commers Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Capital City Apartments Kft., Tentul Media és Elektronika Kft., SZACACS s.r.o. Silicium Networks Kft.