Vj-98/2000/21

Vj-98/2000/21

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Kalló János Márk ügyvéd (1136 Budapest, Hollán Ernő u. 4.) által képviselt Budapesti Elektromos Művek Rt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.) I. r. és a HERTA Kereskedelmi Kft. (1119 Budapest, Nándorfehérvár u. 40. II/a.) II. r. kérelmezőknek gazdasági versenyt korlátozó megállapodásuk tilalom alá nem esésének megállapítására irányuló kérelmére indult eljárásban -tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a kérelmezők között 2000. május 10-én létrejött együttműködési megállapodás nem esik tilalom alá.


E határozat felülvizsgálatát a kérelmezők a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezők 2000. május 10-én írták alá az együttműködési megállapodást, mely szerint az I. r. kérelmező 2000. július 1-november 30. közötti időszakban fogyasztás-ösztönző akciót hirdet. Ebben a szolgáltatási területén lévő háztartási fogyasztók (cca. 1,7 millió fő) és Á-díjas fogyasztók (cca. 80 ezer kisvállalkozás) vehetnek részt. Az akcióban résztvevők számára az I. r. kérelmező a II. r. kérelmezővel együttműködve elő kívánja segíteni villamos nagy- és kisháztartási gépek, továbbá szórakoztató-technikai és számítástechnikai eszközök megvásárlását, az eszközök használatával pedig a villamosenergia fogyasztás növelését.


A kérelmezők a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 18. § (1) bekezdés d) pontjára hivatkozva annak megállapítását kérték, hogy a villamos nagy- és kisháztartási gépek, szórakoztató technikai és számítástechnikai eszközök megvásárlását ösztönző együttműködési megállapodásuk a Tpvt. 12. § a) pontja alapján nem esik tilalom alá (ennek hiányában a 18. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a megállapodásnak a 17. § alapján a tilalom alóli mentesítését kérték).

Az I. r. kérelmező a Budapesti Elektromos Művekből átalakulással 1991. december 31-én jött létre, mint Budapesti Elektromos Művek Rt. 1993. április 16-án nyert cégbejegyzést. Fő tevékenysége a főváros területén villamosenergia- és az ezzel szorosan összefüggő szolgáltatások nyújtása.
Az I. r. kérelmező Budapesten és Pest Megye jelentős részén 4051 km 2 területen 116 település fogyasztói részére szolgáltat villamosenergiát, amely területen mint engedélyes a villamosenergia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény 21. § (1) bekezdés b) pontja szerint kizárólagos szolgáltatói jogosultsággal rendelkezik. Az I. r. kérelmező az akcióba bevont termékeket nem forgalmazza, az érintett piacnak nem szereplője.

A II. r. kérelmező 1989. július 1-én létrejött és július 14-én cégbejegyzést nyert, főleg kis- és nagy és külkereskedelmi tevékenység végzésére jogosult cég. Márkás termékeket forgalmaz, híradástechnikai és szórakoztató cikkek nagy- és kisháztartási gépek, valamint számítástechnikai termékek kis- és nagykereskedelmével foglalkozik. Tevékenységi köre a nagykereskedelem, amely az ország egész területét lefedő értékesítési és logisztikai hálózaton alapul, 700 feletti viszonteladói partnerrel áll kapcsolatban. Kiskereskedelmi értékesítést csak a fővárosban folytat, az ott lévő tíz szaküzletében.

II.

Az I. r. kérelmező az együttműködési megállapodás megkötése előtt megkereste a Keravill és a Média Markt üzletláncot is hasonló ajánlattal, majd érdeklődésük hiányában II. r. kérelmezővel kötötte meg a megállapodást.

A megállapodás szerint az I. r. kérelmező kötelezettsége (a II. r-vel való teljes egyeztetés mellett) az akció teljeskörű megszervezése és meghirdetése, a megnevezett fogyasztók névre szólóan történő tájékoztatása, a sorsolás megszervezése és lebonyolítása és az ezekhez kapcsolódó költségek viselése. A II. r. kérelmező kötelezettsége, hogy az akció ideje alatt valamennyi üzletében valamennyi termékre vonatkozóan 5 % engedményt nyújtson, az akciós kuponnal jelentkező vásárlók részére az akciós vásárlások nyilvántartása, végül a nyereménytárgyak (6 db) nagykereskedelmi áron való biztosítása.


A vizsgálat megállapítása szerint az érintett piac villamos nagy- és kisháztartási gépeknek, továbbá szórakoztató technikai és számítástechnikai eszközöknek, berendezéseknek Budapestet és Pest megye területét felölelő regionális piaca. Az érintett piacon a jelentősebb versenytársak: Keravill, Média Markt, Murányi, Auchan, Cora, Metro, MK Diszkont, Elektra, Áfész Coop Áruházak, Skála Centrum Áruházlánc, InterSpar-Spar, Tesco, Penny Market, amelyeknek több mint száz üzlete van, ahol a II. r. kérelmező szaküzleteiben fogalmazott termékekkel azonos márkájú, illetve az azokat helyettesítő azonos felhasználási célú más márkájú termékeket forgalmaznak. A vizsgálat megállapítása szerint II. r. kérelmező kiskereskedelmi forgalma az érintett piacon mintegy 4 milliárd Ft, 4,76 %.

III.

Az I. r. kérelmező az akcióban érintett részére személyre szóló, a II. r. kérelmező szaküzleteinek felsorolását is tartalmazó tájékoztató levelet, valamint sorszámozott fogyasztói kártyát és ugyanazzal a sorszámmal ellátott fogyasztói kupont küldött. A "Lépjen előre!" elnevezésű szlogen mellett tájékoztatta a megcélzott fogyasztókat, hogy minden eddiginél kedvezőbb feltételekkel juthatnak a legkorszerűbb elektromos eszközökhöz, legyen szó akár hűtőszekrényről, villanytűzhelyről, színes televízióról vagy éppen számítógépről. "A HERTA szaküzleteiben 2000. augusztus 1. és december 31. között 5 % árengedménnyel vásárolhatnak bármilyen elektromos hálózatról működő háztartási-, szórakoztatótechnikai-, illetve számítástechnikai eszközt. Az akciós áron kapható termékeket az 5 %-os engedmény nem érinti." A fogyasztói kártyát egy megadott időben vissza kell küldeni. Aki minimum 10 %-kal növeli fogyasztását az előző év azonos időszakához képest még egy sorsoláson is résztvehet, ahol a fogyasztását legalább 10 %-kal növelő nyertes 100.000.- Ft, a 15 %-kal növelő nyertes 150.000.- Ft és a 20 %-kal növelő nyertes 200.000.- Ft értékben vihet haza elektromos berendezéseket.

IV.

A II. r. kérelmező szaküzleteiben a vizsgálat megállapítása szerint az akció időszakában is folytatott gyártói, vagy a HERTA saját kezdeményezésére 10-20-30 %-os engedmény mellett akciós árusításokat.

V.

A Tpvt. 71. § (1) bekezdése alapján készített vizsgálati jelentésben a vizsgáló indítványozta annak megállapítását, hogy a kérelmezők együttműködési megállapodása nem esik tilalom alá, mert csekély jelentőségű.

VI.

A kérelemre indult eljárásban (Tpvt. 67. § (2) bekezdése) a Versenytanács kizárólag abban a körben hozhat határozatot, amelyre a kérelem irányult. A Tpvt. 13. § kimondja, hogy csekély jelentőségű a megállapodás, ha a megállapodást kötő feleknek az együttes részesedése az érintett piacon a 10 %-ot nem haladja meg. E feltételnek a megállapodás érvényességének időtartama alatt, ha pedig az egy évnél hosszabb minden naptári évben teljesülnie kell. A Tpvt. 14. §-a szerint az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és a földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni. A Versenytanács egyezően a vizsgálati jelentéssel földrajzi piacként Budapest és Pest Megye területét vette figyelembe, érintett áruként pedig valamennyi elektromos hálózatról működő háztartási gépet, eszközt (klíma, párásító, légtisztító, szagelszívó berendezések, ventillátorok, kenyérsütők, hősugárzók, mosógépek, szárítógépek, mosogatógépek, mikrohullámú sütők, hűtőládák, radiátorok, tűzhelyek, szendvicssütők és egyebek), szórakoztató-, elektronikai eszközöket, berendezéseket, számítástechnikai eszközöket, berendezéseket és egyéb eszközöket. Ezen a piacon az I. r. kérelmező nincs jelen.


Mindezek alapján a Versenytanács arra az álláspontra helyezkedett, hogy a Tpvt. 13. §-a szerinti együttes piaci részesedésnek a II. r. kérelmezőnek az érintett piacon való részesedése minősül, miután e részesedés jelentősen 10 % alatt volt, a Versenytanács megállapította, hogy a kérelmezők között létrejött együttműködési megállapodás - mint csekély jelentőségű megállapodás - nem esik tilalom alá.


A kérelmező a Tpvt. 62. §-a szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.


A kérelmezők kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyalás mellőzésével hozta meg.


A határozat elleni jogorvoslat a Tpvt. 83. §-ának rendelkezésein alapul.

Budapest, 2000. szeptember 16.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika