Vj-105/2000/27

Vj-105/2000/27

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Molnár Kálmán jogtanácsos (1134 Budapest, Dévai u. 26-28.) által képviselt CONOPCO Inc. kérelmezőnek vállalkozások összefonódásának engedélyezésére indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a kérelmező irányítást szerezzen a Bestfoods Corporation felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik.

Indoklás

I.

2000. június 6-án az UNILEVER PLC., az UNILEVER N.V., a CONOPCO Inc., a TITAN Acquisition Company és a Bestfoods Corporation között létrejött Beolvadási Megállapodás és Tervben foglalt tranzakciók révén a Bestfoods Corporation valamennyi részvénye a Conopco Inc. tulajdonába került.
A Megállapodás VI. cikkelyében foglaltak szerint a hatályba lépés feltétele az Európai Unió bizottságának engedélyező határozata és más versenyhatósági engedélyek beszerzése.

Ez alapján a kérelmező az irányításszerzéshez a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 24. §-ára hivatkozással a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.
Kérelmében arra hivatkozott, hogy az összefonódásban érintett vállalkozások magyarországi érdekeltségei által gyártott és forgalmazott áruk között nincs átfedés, így az irányításszerzés a magyar piaci viszonyokat nem befolyásolja.

A Megállapodás szerinti irányításszerzést az amerikai versenyhatóság jóváhagyta, az Európai Unió bizottsága 2000. szeptember 28-i határozatával - az UNILEVER néhány meghatározott termék védjegyének, szellemi tulajdonjogainak, a termékekhez kapcsolódó szállítói megállapodásainak és gyártó eszközeinek értékesítési feltételételével - engedélyezte. E feltételek a magyarországi érdekeltségeket nem érintik, miután e termékek nincsenek jelen a hazai piacon.

II.

A Conopco Inc. a UNILEVER multinacionális vállalkozás csoport amerikai székhelyű tagvállalata.
A UNILEVER csoport leányvállalatai a világ több mint száz országában jelen vannak élelmiszer, háztartási és ipari tisztítószer, valamint testápolási termékeikkel.

A vállalkozás csoport száz százalékos tulajdonában áll az 1991. évben alapított UNILEVER Magyarország Kft.
A Kft négy magyarországi termelőüzemmel rendelkezik, a piaci kínálatában megtalálható a UNILEVER valamennyi termék kategóriája.

A társaság a hazai piacon

 • -

  az élelmiszer áruk közül: margarinokat, vaj-, sajt- és szendvicskrémeket, sütési zsiradékokat, tea és tea alapú italokat, gyorsfagyasztott élelmiszereket, valamint jégkrémeket;

 • -

  a háztartási tisztítószerek kategóriájából: mosószereket, tisztítószereket, textilöblítőket és mosogatószereket;

 • -

  a testápoló termékek körében: tisztálkodószereket, bőr-, haj- és szájápolási termékeket, dezodorokat és illatszereket forgalmaz.

Ezek mellett intézmények, üzemek részére nagykiszerelésben ipari tisztítószereket értékesít.
A Kft által forgalmazott legtöbb termék a hazai piacon jelentős részesedéssel rendelkezik, árui többsége piacvezető pozícióban van. Termékei - a nagykereskedelem, illetve a kiskereskedelmi láncok és a beszerzési társaságok révén - az ország minden pontján megvásárolhatóak. 1999. évben nettó árbevétele 62,2 milliárd Ft volt.

A Bestfoods Corporation amerikai székhelyű nemzetközi vállalkozás csoport, melynek termelő- és kereskedelmi tevékenységet folytató leányvállalatai a világ számos országában jelen vannak. A vállalat csoport az élelmiszeráruk három fő üzletágában, az ízesített termékek, a dresszingek és az ételszolgáltatás piacain folytatja tevékenységét.

A Bestfoods csoporthoz tartozik az 1992. évben alapított Bestfoods Magyarország RT. A társaság a magyar piacon

 • -

  zacskós és instant levesekkel,

 • -

  leveskockákkal és levesízesítőkkel,

 • -

  száraztésztás készételekkel,

 • -

  folyékony és száraz szósz, szaft termékekkel,

 • -

  majonézzel, valamint

 • -

  ketchuppel

van jelen. Piaci részesedése valamennyi terméke esetében jelentős, a száraz szószok, egytálételek és a porított ételízesítők országos forgalmazásában piacvezető. 1999. évben nettó árbevétele 11,7 milliárd Ft volt.

III.

A Tpvt. 71.§ (1) bekezdése alapján készült jelentésben a vizsgáló a kérelem szerinti összefonódás engedélyezését indítványozta, azzal a megjegyzéssel, hogy az irányítást megszerző vállalkozás csoportnak a két magyar érdekeltség termékszerkezetének jövőbeni módosítására vonatkozó intézkedéseit a piaci szerkezetre gyakorolt hatások szempontjából folyamatosan indokolt figyelemmel kísérni.

IV.

A kérelem tárgyát képező Beolvadási Megállapodás és Tervben foglalt tranzakcióval a Conopco Inc. megszerzi a Bestfoods Corporation részvényeinek száz százalékát, mely a Tpvt. 23.§ (1) bekezdés b.) és (2) bekezdésének a.) pontja szerint vállalkozások összefonódásának minősül.

Az összefonódás két külföldön honos vállalkozás között jön létre, melyre a Tpvt. hatálya az 1. § alapján kiterjed, mert mindkét vállalkozásnak van magyarországi leányvállalata, így annak hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesül.

Az összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kell kérni, mert

 • -

  a 26. § szerinti érintett - közvetlenül és közvetetten résztvevő - vállalkozások együttes, az egymás közötti forgalom nélkül számított előző évi nettó árbevétele (73,8 milliárd Ft) meghaladta Magyarországon a tíz milliárd Ft-ot; és

 • -

  az irányítás alá kerülő vállalkozásé pedig (11,7 milliárd Ft) több volt 500 millió Ft-nál.

V.

A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése értelmében a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony versenyfennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon. (14.§).

A kérelem szerinti összefonódás révén a UNILEVER vállalat csoport irányítása alá kerülő két magyar vállalkozás nem azonos piacokon tevékenykedik, az általuk gyártott és forgalmazott áruk a Tpvt. 14.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint nem tekinthetők egymást helyettesítő termékeknek, így az összefonódás következtében a koncentráció nem növekszik.

A vizsgálat a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján nem tárt fel egyéb, az érintett vállalkozások között fennálló olyan kapcsolatot sem, amely a gazdasági verseny tekintetében veszélyeket rejtene magában.

Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján az összefonódást - a vizsgálati indítvánnyal egyezően - engedélyezte.

VI.

A kérelmező, valamint a Bestfoods Corporation, akire a kérelem vonatkozik a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács - a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján - határozatát tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen megfizette, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 82.§ (1) és (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 2000. november 29.

Fógel Jánosné dr. sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi