Vj-191/2000/11

Vj-191/2000/11

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa Müller Horst-Falkoné ügyvezető igazgató által képviselt Tchibo Budapest Ipari és Kereskedelmi Kft (2040 Budaörs, Iparos u. 3-5.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítést követő 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

Az eljárás alá vont vállalkozás 2000. június 15-től szeptember 15-ig terjedő időben nyereményjátékot szervezett, amelynek részvételi feltétele meghatározott számú vonalkód beküldése volt a megjelölt termékekből. A vásárlók ajándékot kaptak illetőleg a fődíj sorsolásán részt vehettek.

A Gazdasági Versenyhivatal azt vizsgálta, hogy az akció során az eljárás alá vont vállalkozás megsértette-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 8.§ közelebbről meg nem határozott rendelkezését.
A vizsgálat megállapította, hogy az akció feltételeiről, a játékban való részvételről a fogyasztók számára adott tájékoztatás egyértelmű volt, a vonalkódot beküldő vásárlók az ajándékot megkapták.
Ezért - az eljárás alá vont védekezésével egyezően - indítványozta az eljárás megszüntetését.

A Versenytanács álláspontja szerint ezen eljárásban legfeljebb azt lett volna vizsgálható, hogy az eljárás alá vont vállalkozás az akció során megsértette -e a Tpvt. 8.§ (2) bekezdés c) pontját, amely tiltja az áru értékesítésével, forgalmazásával összefüggő, a fogyasztó döntését befolyásoló körülményekről megtévesztésre alkalmas tájékoztatás adását, többek között a kapcsolódó ajándékokról, engedményekről, a nyerési esélyekről.
Az a tény, hogy egy vásárló azt panaszolta, hogy a feltételek teljesítése ellenére nem kapta meg az ajándékot, nem valószínűsítette azt, hogy a reklám ezen rendelkezésbe ütközhet, de ilyet a vizsgálat sem tárt fel. Ezért a Versenytanács az eljárást a Tpvt. 77.§ (1) bekezdés h) pontja alapján - figyelemmel a Tpvt. 72.§ (1) bekezdés a) pontjára - megszüntette, miután ennek folytatására nem látott indokot.

A 74.§ (1) bekezdés értelmében tárgyaláson kívül határozott.
A határozat egyéb rendelkezése 83.§ (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2001. január 24.

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Szabó Györgyi