Vj-197/2000/12

Vj-197/2000/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Papp Zsuzsanna felszámoló biztos (Exerem Kft. 1054 Budapest, Honvéd u. 8) által képviselt Intersun Kft. "fa" eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban - tárgyalás mellőzésével - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal Kereskedelmi Irodája versenyfelügyeleti eljárást indított, mivel észlelte, hogy az eljárás alá vont 2000. évi utazási tájékoztatójában a "Horvát körutazás" elnevezésű programcsomag tartalmát megtévesztő módon ismertette, és ezzel sérthette a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) III. fejezetébe foglalt tényállásokat.
Az eljárás alá vont kft. társasági szerződése 1996. november 30-án kelt, a cég bejegyzésére 1997. december 5-én került sor.
Az eljárás alá vont tevékenységi körébe tartozik:

  • -

    külföldre irányuló üdülőprogramok, városnézések, körutazások, síutak szervezése és magyarországi értékesítése;

  • -

    más utazási irodák által szervezett ilyen utak közvetítése;

  • -

    magyarországi célállomású üdülőprogramok szervezése külföldi turisták részére.

Célországok: üdülőprogramok, körutak esetében: Spanyolország, Olaszország, Horvátország és Görögország.
Síutak esetében: Ausztria, Olaszország, Szlovénia és Szlovákia.
A saját szervezésű utak árbevételének aránya a közvetített utak árbevételéhez viszonyítva 70:30.

A vállalkozás tavalyi nettó árbevétele 217.975.000.-Ft volt.

A vállalkozás 2000. június 16-án felszámolási eljárás alá került, hitelezői kezdeményezésére. Kijelölt felszámoló biztosa, aki a vállalkozás egyedüli képviseletére jogosult Papp Zsuzsanna. Az eljárás alá vont Utazásszervezői és Utazásközvetítői tevékenységét jelenleg is folytatja, miután a felszámoló felmérve a cég gazdasági helyzetét, azt állapította meg, hogy az alkalmas a korábbi tevékenység folytatására, és a cég további működtetésére vonatkozó döntéséről tájékoztatta a vállalkozások nyilvántartását végző budapesti Kereskedelmi és Iparkamarát, ahol a vállalkozást a nyilvántartásból nem törölték.

Az eljárás alá vont évenként két nagyobb, egy nyári és egy téli katalógust ad ki, ezen felül körutazásai népszerűsítése céljából kisebb utazási tájékoztatókat a mindenkori körutazások számához igazodóan. A vizsgálat a 2000. évben kiadott horvát autóbuszos körutazás népszerűsítésére kiadott tájékoztató vizsgálatára terjedt ki. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a szóban forgó utazási tájékoztató által népszerűsített összesen 6 turnusban meghirdetett háromféle (horvát, spanyol, görög) körutazásból csupán a "Horvát Körutazás" valósult meg, összesen egy turnusban, 59 utas részvételével.
A program naponkénti bontásban tartalmazta az aznapra kínált kirándulásokat és ellátásokat. Egyes programpontoknál szerepel a fakultatív jelző feltüntetése.
A második napi programban szerepel a Postojnai cseppkőbarlang megtekintése, hozzátéve, hogy "villanyvasuttal megyünk keresztül a meseszerűen megvilágított termeken, a szakadékok, a föld alatti erek és tavak mellett". A harmadik napi programban az UNESCO védelem alatt álló Plitvicei tavakhoz történő kirándulás szerepel. Az egyik résztvevő panaszából derült ki, hogy csak a helyszínen szereztek arról tudomást, hogy ezekre a helyekre német márkában külön belépődíj fizetése mellett léphetnek be. A program végén egyösszegű részvételi díj szerepel, azonban az nincs feltüntetve, hogy a belépő díjakat a részvételi díj nem tartalmazza.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. A 8. § (2) bekezdése szerint pedig a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága tekintetében valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

A vizsgálat megállapításai szerint Magyarországon - a közelmúlt meglehetősen hangos piaci eseményei hatására - mára immár viszonylag letisztult palettán igen szoros versenyben megkezdődött a harc a vállalkozások között az általuk megcélzott piaci pozíciók elérésére. A vállalkozások igen erős versenyhelyzettel az általuk óhajtottnál mérsékeltebb kereslettel szembesülnek a piacon.

A fogyasztók számára az Utazási Irodák prospektusai nyújtanak áttekintést a lehetőségekről, mielőtt döntenek valamelyik út igénybevételéről. Fontos, hogy az utazásszervezők által kiadott utazási tájékoztatók pontosak, közérthetőek, félreérthetetlenek legyenek, hiszen a fogyasztó döntését nagymértékben ezek elolvasása után hozza meg. A fogyasztónak tisztában kell lennie azzal, hogy a részvételi díj megfizetésén túl milyen jelentősebb költségek terhelik.

Az utas és az Utazási Iroda között utazási szerződés jön létre és amennyiben az utazás szervező nem megfelelően teljesíti ígéreteit, felelőssége a polgári jog szabályai szerint fennáll, bírósági út igénybevételének lehetőségével.

A versenyjogi szempontból akkor történik jogsértés, ha a tájékoztatási hiányosság a szolgáltatás lényeges tulajdonságára vonatkozik.
Jelen esetben a vizsgálat megállapítása szerint a programpontok megvalósultak, a szolgáltatás teljesült annak ellenére, hogy a belépő díjakat a helyszínen az utasoknak kellett fizetniük.

A Versenytanács álláspontja szerint az a tény, hogy elmaradt annak feltüntetése, hogy a részvételi díj a belépő díjakat nem tartalmazza és így azok a helyszínen külön fizetendők nem tekinthető a szolgáltatás lényeges tulajdonságának, hanem az az egyik fél esetleges szerződés szegésének minősülhet.

Arra vonatkozóan az iratok nem tartalmaznak adatot, hogy az utazásszervező szóban megadta-e ezt a felvilágosítást az érdeklődőknek, de minden bizonnyal amennyiben azt a felvilágosítást adja, hogy a belépő díjakat a részvételi díj tartalmazza és a helyszínen az derül ki, hogy ez nem így van, számtalan panasz érkezett volna be a cég ellen.

Mindezeket figyelembe véve a Versenytanács nem talált olyan súlyú magatartást az eljárás alá vont részéről, amely a jogsértés megállapítását szükségessé tette volna, ezért az eljárást a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja alapján megszüntette.

A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. §-án alapul.

Budapest, 2001. január 26.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Kis Lászlóné