Vj-85/2001/26

Vj-85/2001/26

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Kende Tamás (Kovács és Társai Ügyvédi Iroda, 1113 Budapest, Karolina út 16. szám alatti) ügyvéd által képviselt Peugeot Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság (1016 Budapest, Hegyalja út 7-13. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indított eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

Az eljárás során felmerült szakértői költséget az állam viseli.

E határozat ellen az eljárás alá vont vállalkozás a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresettel élhet.

Indoklás

A Versenytanács az ügyfél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:
A vállalkozások nemzetközivé is vált együttműködése következtében közösen fejlesztik és/vagy gyártják az árucikkek széles választékát. Közismert példa rá a híradástechnikai termékek gyártása, amelynek során a terméket esetlegesen a világ különböző részeiből származó alkatrészekből, tartozékokból állítják össze a márka jellemzőinek megfelelően, amely márka egyben biztosíték a hozzáfűződő minőségre. A jelenség az autóipart is elérte évekkel ezelőtt, az üzleti kapcsolatok szélesedése, a költségkímélő megoldások keresése jegyében, amellett, hogy a gyártók az együttműködés ellenére a közös eredmények felhasználása során a márkajellemzőket igyekeznek megtartani.
Szakmai körökben ismert, de az érdeklődő fogyasztó is értesülhet arról, hogy a Suzuki, az Opel, a Ford és a Nissan avagy a Volvo és a Ford, stb. a gyártásban valamilyen módon együttműködik, amelynek különböző eredményét ki-ki felhasználja.

A jelen ügyet előzményként a Peugeot, a Fiat és a Citroen közös fejlesztésen és gyártáson alapuló kis haszongépjármű-gyártásban fennálló együttműködése érinti.
Ennek során a három autógyártó kifejlesztette a 8140.43S típusjelű motort, aminek változatait a gyártók a márkáikra jellemző egyedi vonásokkal beépítik, beépíttetik a Peugeot Boxer, a Fiat Ducato és a Citroen Jumper különböző típusaiba. A közösen továbbfejlesztett motor nem minősül sem Peugeot, sem Fiat, sem Citroen motornak. Az, hogy a Peugeot vagy a Fiat típusba 8140.43S típusjelű motort építettek be, a Peugeotnál a HDI, míg a Fiatnál a JTD betűjelek mutatják, amelyek nem változtatnak azon a tényen, hogy a közösen továbbfejlesztett motor kerül mindhárom gyártó fentebbi érintett típusú gépkocsijaiba. E motor azonos konstrukciójú, közvetlen befecskendezésű nagynyomású diezel, úgynevezett "common rail" rendszerű, a Bosch által gyártott EDC15C7 típusú üzemanyagellátó rendszerrel felszerelt. A továbbfejlesztett motor ősét eredetileg a Fiat, illetve az érdekeltségi körébe tartozó Iveco fejlesztette ki. A továbbfejlesztett motort (blokkot) az olaszországi SOFIM autógyár készíti 6-8 éve, ahol nemcsak részegységeket, hanem teljes autó-összeszerelést is végeznek úgy a Fiat, mint a Peugeot számára. Ennek megfelelően a 814043S motortípus megnevezés SOFIM előtaggal ismeretes.
A motor lényeges tulajdonságaiban nem különbözik a kisebb hengerűrtartalmú "eredeti" Peugeot 2,0HDI és a 2,2HDI motoroktól, azokkal mind működési elvében, mind felépítésében azonos, s az elvárható teljesítmény és nyomaték is megfelelő.

Az együttműködés tényéből következően az érintett Peugeot és Fiat gépkocsitípusok részegységeivel, a gépjárművek összeszerelésével kapcsolatos munkálatokat vegyesen Francia- és Olaszországban is végzik, azaz a gyártási folyamat nem korlátozódik egyik gyártó esetében sem egy országra.
Ebben az összetett előállításban a kívülálló számára rendet teremt, hogy a gyártmány (Fiat, Peugeot, stb.) a származás alapmeghatározója a járműiparban, de az összeszerelés helye is ismert, bár nincs olyan jelentősége, mint a gyártmánynak. Magyarországon ezt a különbségtételt tükrözi az 5/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet, amely előírja, hogy a forgalmazónak meg kell adnia az összeszerelő üzem nevét. A rendelkezés életszerűen jelzi, hogy egy adott gépjárműtípus összeszerelési (gyártási) helye különbözhet a gyártó nevétől és címétől.

Hazánkban az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Kft.) is értékesít hálózatán keresztül kis haszonjárműveket, amelyből a Peugeot piaci részesedése 12,1 % volt 2001. I. félévében. Ugyanezen időszak alatt a Fiaté 9 % volt.
A forgalmazás során, 2000. decembertől 2001. május 31-ig 387 darab Peugeot Boxer HDI-t értékesítettek Magyarországon és kerülhetett forgalomba, miután a Központi Közlekedési Felügyelet kiadta a gépjármű típusbizonyítványát, elismerve, hogy a gépkocsi forgalomba hozható és a közölt műszaki adatok megfelelnek a valóságnak.
A Peugeot típusbizonyítvány is jelöli, hogy a motor SOFIM 8140.43S, de nem tartalmaz arra adatot, hogy magát a járművet hol szerelték össze, vagyis hol gyártották.
Vele ellentétben a Fiat Ducato típusbizonyítványából megállapítható az összeszerelés helye is.
A Peugeot Boxer típus hazai értékesítése során olyan gépkocsit is eladtak, amelynek motorján a JTD jelölést alkalmazták, holott a gépkocsit Peugeot Boxer 2,8HDI-ként adták el, amely megnevezéssel a gépkocsi azonos volt.

A Peugeot Boxer 2,8HDI alaptípusa 3.860.000.- Ft, a Fiat Ducato hasonló típusa 4.170.000.- Ft.

A Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 69. § (1) bekezdésére figyelemmel, a Tpvt. 70. § (1) bekezdése szerint azért indított eljárást, mert felmerült annak gyanúja, hogy a Peugeot Boxer 2,8HDI típusú gépkocsiba más autógyár - Fiat - által készített fődarabot (motort) építettek be, amely magatartás valósága esetén fogyasztómegtévesztő lehet.
A vizsgálat - bár erre határozati kiterjesztés nem volt (Tpvt. 70. § (1) bekezdés) a Kft. és a bevont igazságügyi gépjárműszakértő felvetése nyomán tartalmilag felölelte az üggyel kapcsolatban fogalmilag felmerülő egyéb fogyasztómegtévesztést okozó eshetőséget is. Az így teljes körűvé vált vizsgálat során a jogsértés vélelme nem igazolódott, s ezért a készült vizsgálati jelentés az eljárás megszüntetését indítványozta. Kitért arra, hogy az összeszerelés helye és az adott márka minősége között az adott esetben nincs összefüggés, ezért a származási hely feltüntetésének típusbizonyítványbeli elmulasztása nem fogyasztómegtévesztő.

A Kft. az eljárás megszüntetését kérte. Hivatkozott arra, hogy a mai gazdasági viszonyok közti együttműködés okafogyottá teszi a származási hely lényeges tulajdonságként való értékelését, s így a közlés elmulasztásának sincs jelentősége. Előadta, hogy a SOFIM gyár csupán a motorblokkot állítja elő, amelynek lelke a befecskendező rendszer, s az a Peugeot-é. Igy a két motorblokk ugyan azonos, de maga a két motor különbözik egymástól, ugyanis a Peugeot Boxer 2,8HDI teljesítménye 127 lóerő, míg a Fiat Ducato-é 82-122 lóerő közötti.

A Versenytanács egyetértett a vizsgálati jelentés megszüntetést indítványozó álláspontjával, s ennek megfelelően tájékoztatta a Kft-t a Tpvt. 73. § szerint.
Miután a forgalmazásban fogyasztómegtévesztő elem nincs, a Versenytanács kivételesen eltekintett a vizsgálat kiterjesztés formai hiányosságának következményeként az eljárás ezokból történő megszüntetésétől, hiszen a Kft. védekezési joga nem sérült, maga is felvetette az eljárás során a származási hely jelölésének szerepét.

Ezért a Versenytanács

  • -

    a származási hely típusbizonyítványbeli közlésének elmulasztása, mint hiányos tájékoztatás,

  • -

    és a HDI jel helyett a JTD jel motorfelületi alkalmazása

kérdéskörökben határozott érdemben.

A Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontja tiltja a fogyasztók döntéseinek tisztességtelen befolyásolását - egyebek mellett -, ha az áru lényeges tulajdonsága - különösen összetétele, származási helye tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

A Versenytanács szerint is az áru származási helye az áru lényeges tulajdonsága, amennyiben arról állítanak valamit, vagy más módon megtévesztésre alkalmas (pl. hiányos) tájékoztatást adnak, ahogy az adott jogszabályhely a törvényi tényállás ezen elemeit maga is rögzíti. Nem vitásan a forgalomba hozott Peugeot Boxer 2,8HDI típus származási helyét piaci magatartásként senki nem közölte a fogyasztókkal, azaz arról semmit nem állítottak, amely körülmény pedig a Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontjában írt egyik elkövetési elem. A valós származási hely - Olaszország - közlésének elmaradása fogyasztói érdeksérelmet, mint hiányos tájékoztatás a piacon versenyjogi szempontból nem okoz, mert az sem a gyártmány, sem az összeszerelés, (gyártás) helyének rosszalló közmegítélését objektív módon nem idézheti elő. Az Európai Unión belül az együttműködés széleskörűvé válása folytán a munkavégzés helyének, sem minőséget jobbító, sem rontó következménye nincs, amellett, hogy a márka nyújt biztosítékot a márkához fűződő minőségre. Ettől megkülönböztetendő az egyes vevők egyéni vélekedésből származó bizalmatlansága, amely azonban piaci magatartás megítélésének alapja nem lehet.
A versenyjogi értékelést nem érinti az 50/1999. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet esetleges megszegése, ugyanis a rendelet betartatása nem tartozik a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe.
A Peugeot Boxer 2,8HDI Peugeot-gyártmányként való minősítését a jelen esetben alapvetően befolyásolja, hogy miféle motor - mint fődarab - az alkatrésze. A szakértői álláspont szerint a HDI vagy JTD megnevezés közömbös, csak annyiból van jelentősége, hogy Peugeot vagy Fiat gépkocsiba építik-e be a közösen továbbfejlesztett motort.
A Versenytanács szerint, amennyiben a HDI vagy a JTD jel motoron való alkalmazása közömbös, akkor fogyasztómegtévesztés nem valósulhat meg, hiszen a jeltől függetlenül ugyanazt a minőségű motort kapja a fogyasztó. Amennyiben a HDI jelű motor javára valóban érdemi minőségi eltérések mutathatók ki (például lóerő), akkor azért nincs fogyasztómegtévesztés, mert a jelölés ellenére (JTD) a fogyasztó jobb minőséget (HDI) kapott. Fogyasztómegtévesztés fogalmilag akkor merülhetne fel a jelhasználat kapcsán, a jelen ügytől eltérő más esetben, - ha feltételezve, de meg nem engedve a HDI motor jobb minőségét - JTD jelű és minőségű motort avagy HDI jelű, de rosszabb minőségű JTD motort építettek volna be a Peugeot Boxer 2,8HDI gépkocsiba.

Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel a Tpvt. 77. § (1) bekezdés j) pontja alapján a rendelkező rész szerint határozott.

Az eljárás során felmerült szakértői díjat az állam viseli (Tpvt. 62. § (4) bekezdés).

A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. §-a alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

A Kft. számára a Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § biztosítja.

Budapest, 2001. október 4.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Zavodnyik József sk.
Ágoston Marika

Kapcsolódó anyagok

CímDátum
Vj-85/2001/262004.02.11.