Vj-122/2001/15

Vj-122/2001/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Fördősné Helyes Judit ügyvezető által képviselt Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1078 Budapest, Nefelejcs u. 51.) mint eljárás alá vonttal szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés tárgyában indult eljárásban meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfél a kézhezvételtől számított harminc napon belül kérheti a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

A vizsgálat indítása

 • 1)

  A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) bejelentés alapján indított eljárást a Center Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Center Kft.) ellen, mert felmerült a gyanú, hogy visszaél a gazdasági erőfölényével, amikor elzárkózik a mélytengeri iszap szállításától azon ügyfeleivel szemben, akik nem rendelkeznek az ÁNTSZ engedélyével a kozmetikai szalon működtetéséhez.

 • 2)

  Az 1) pontban leírt magatartás a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: a Tpvt.) 21. §-ának c) pontjába ütközhet, mely szerint tilos a gazdasági erőfölény birtokában indokolatlanul elzárkózni az ügylet jellegének megfelelő üzleti kapcsolat létrehozásától, illetve fenntartásától.

 • 3)

  Az előzetes vizsgálat után a GVH Kereskedelmi Irodája a 2001. július 3-án kelt határozatával a versenyfelügyeletei eljárást megindította.

II.

Az eljárás alá vont vállalkozás és tevékenysége

 • 4)

  Az eljárás alá vont cég 1991-ben alakult, fő tevékenységeként a szépségipari és humán szolgáltatási tevékenységet jelölte meg a társasági szerződésében. 1995-től a szolgáltatási tevékenységek mellett a cég külföldi testkozmetikai eljárások, technológiák és gép berendezések magyarországi ellátását is magába foglaló kereskedelmi tevékenységet is folytat.

 • 5)

  A Center Kft. 1997-től rendelkezik az Universal Contour Body Wrap (a továbbiakban: UWC) eljárás magyarországi terjesztési jogával. A kizárólagosság kiterjed az alapanyagként használatos mélytengeri iszapra is, de nem terjed ki az ugyanezen iszapból készült termékekre. Az UWC eljárás előállítója és amerikai forgalmazója a floridai székhelyű Totally You, Inc. Az UWC eljárás szabadalommal védett.

 • 6)

  Az UWC - a Totally You, Inc. weboldalán található leírás szerint - egy kizárólag természetes anyagokat használó, hatékony módszer a test méretének csökkentésére, méregtelenítésére, amely a bőr megfiatalodásának, kisimulásának, bársonyossá válásának érzetét kelti a fogyasztóban. Az eljárás során egy speciális, csak természetes anyagokból készült és szabadalmazott oldatba áztatott tekercs (amelyet szintén szintén szabadalom véd) segítségével befáslizzák az érintett testfelületet. Hőkezelés, majd szauna, tisztítás, krémezés, stb. segítségével olymódon csökken a test súlya, hogy a súlyveszteség elsősorban nem dehidráció miatt következik be, hanem a sejtekből zsír préselődik ki, ezáltal a szervezet nyirokrendszere nem terhelődik. A tekercsre felvitt anyag egy speciális mélytengeri iszap.

 • 7)

  Az UCW eljáráshoz használt mélytengeri iszap hazai forgalombahozatalával kapcsolatban az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI) 1999. május 27-én kelt állásfoglalásukban úgy járult hozzá a mélytengeri iszap hazai forgalmazásához, hogy az kizárólag kozmetikai szalonok részére történhet.

 • 8)

  A Center Kft az érdeklődő potenciális üzleti partnerei számára tájékoztató levelet és árjegyzéket juttat el, amelyhez termékismertetőt és árlistát csatolnak. Ebben arról adnak tájékoztatást, hogy miképpen, milyen módon fejti ki hatását az UWC eljárás, illetve az alkalmazás általános feltételeiről. Az utóbbival kapcsolatban leírják, hogy az eljárás "professzionális módszer", amelynek eredményes használata speciális szaktudást és megfelelő körülményeket előfeltételez. "Ezért a szolgáltatás végző szalonok referencia szalon rendszerben dolgoznak világszerte." Ennek részleteiről azonban a tájékoztató levél további információkat nem tartalmaz. Ezt követően arról informálják az érdeklődőt, hogy az eljárást technikáját "félnapos tanfolyami oktatás" során tanítják be a partnereiknek, amelynek elvégzéséről oklevelet állítanak ki.

 • 9)

  Ha az érdeklődő ügyfél úgy dönt, hogy az UWC eljárást bevezeti, akkor személyes megbeszélésre kerül sor a Center Kft irodájában. E megbeszélés hivatott tisztázni az eljárással kapcsolatos szállítási és szakmai kérdéseket. A megbeszélésen vagy azt követően külön írásbeli szerződés nem készül az adás-vétel, illetve a mélytengeri iszap utánrendelésének feltételeiről.

 • 10)

  Az UWC eljárás értékesítése un. "induló készlet" formájában történik. Az induló készlet kétféle nagyságban választható. A "nagy készlet" 23 kezelésre elegendő mélytengeri iszapot, fáslit, vinil ruhát, papucsot, elektromos melegítő tálat és néhány egyéb információs segédletet tartalmaz, míg a "kis készletben" 10 kezeléshez elegendő iszap, illetőleg egyéb eszközök találhatók. A nagy készlet nettó ára 299 eFt, a kis készleté 219 eFt. Az információs tájékoztatóban közlik a kezelések javasolt ártartományát, (15 eFt és 25 eFt között), valamint a várható megtérülés idejét kezelési számban kifejezve. Ugyanitt felhívják a figyelmet arra, hogy a további kezelésekhez már csak a mélytengeri iszap pótlása szükséges és nem kell újra megvenni az induló készletben található egyéb eszközöket.

III.

A vélelmezett jogsértő magatartás

 • 11)

  A versenyfelügyeleti eljárás tárgya az volt, hogy a Center Kft megtagadta a mélytengeri iszap utánrendelésének teljesítését egyik üzleti partnerétől. Az utánrendelés megtagadására az eljárás alá vont szerint azért került sor, mert tudomására jutott, hogy a szóban forgó partner nem rendelkezik az UCW eljárás alkalmazásához szükséges feltételekkel.

 • 12)

  A Center Kft a fentebb leírt cselekményével - vélelmezetten - indokolatlanul elzárkózott egy üzleti kapcsolat fenntartásától, ezért e cselekmények által az eljárás alá vont megvalósította a Tpvt. 21. §-ának c) pontjában leírt tilalmas magatartást, azaz, visszaélt az erőfölényével.

IV.

Az érintett termék és a piac

 • 13)

  A gazdasági erőfölény előfeltétele, hogy a vállalkozásnak az érintett piacon magas piaci részesedése legyen. Az érintett piac meghatározását a Tpvt. 14. §-a alapján kell meghatározni. Az érintett piac meghatározása során először az érintett terméket kell meghatározni, majd az érintett földrajzi területet.

 • 14)

  Az ügyben közvetlenül érintett termék az amerikai székhelyű Totally You, Inc. által gyártott, szabadalmazott és forgalmazott mélytengeri agyagos bodywrapping (testfáslizó) technológia (UCW). Többféle bodywrapping eljárás létezik, amelyek többsége szabadalommal védett. A bodywrapping eljárások mellett más testkezelési eljárások is léteznek, amelyek célja az alakformálás, illetve a zsírégetés. Ilyenek például az elektroterápia, a köpölyözés, az aromamasszázs, mélymeleg terápia, és az izomstimuláló ultrahangos kezelés. Az UWC-nek tehát számos közeli és kevésbé közeli, de még alkalmazható technológiákban létező keresleti oldali helyettesítője van.

 • 15)

  A helyettesítő eljárások egy részét csak kozmetikai szalonokban szabad alkalmazni, mert alkalmazásuknak speciális szakmai és higiéniai feltételei vannak. Ezeket a feltételeket az adott eljárás szabadalmi leírása, illetve a magyarországi forgalombahozatalt engedélyezi OÉTI szakhatósági engedélye határozza meg. Az UCW eljárás használatához speciális mélytengeri iszapra van szükség, ezért a mélytengeri iszap az eljárásban közvetlenül érintett termék. A mélytengeri iszap magyarországi alkalmazásának lényeges körülménye az, hogy az OÉTI azt kizárólag kozmetikai szalonokban engedélyezte. A mélytengeri iszapot az UCW eljárásban való alkalmazásában semmilyen más iszap vagy más anyag nem helyettesítheti.

 • 16)

  Az UCW eljárások elsődleges vásárlói kozmetikai szalonok, akik a technológia alkalmazásával nyújtanak különböző kozmetikai és szépségipari szolgáltatásokat a fogyasztók számára. A Center Kft az ország egész területére szállít, ám a fogyasztók szempontjából csak egy adott régióban vagy nagyvárosban számára elérhető testkezelő szolgáltatók kínálhatnak alternatívát. Az érintett piac tehát egy-egy nagyobb város körül elhelyezkedő szolgáltatók által alkotott földrajzi szegmensekre bomlik. Az egyik régióban lévő fogyasztók csak kivételes esetekben vesznek igénybe más régióban elhelyezkedő szolgáltatót. Az Ultratone berendezés használata szakértelmet nem igényel, ezért ennek a terméknek a fogyasztói a berendezéshez nem csak a szalonokban juthatnak hozzá, hanem otthoni használatra is megvásárolhatják.

V.

A gazdasági erőfölény

 • 17)

  A Tpvt. 22. §-a (1) bekezdése szerint gazdasági erőfölényben van az érintett piacon, aki a gazdasági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagy mértékben függetlenül folytathatja anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor tekintettel kellene lennie versenytársainak, vevőinek, partnereinek vele kapcsolatos várható magatartására.

 • 18)

  A piaci részesedésekre vonatkozóan Versenytanács - a vizsgálati jelentés alapján - azt állapította meg, hogy a Center Kft-nek az általa forgalmazott UWC eljárásnak sem a szűkebben értelmezett bodywropping (testtekercselő) eljárások, sem pedig a szélesebben értelmezett alakformáló és testkezelő eljárások termékpiacán sincs 1-2 százalékot meghaladó piaci részesedése. Ennek alapján a Versenytanács azt állapította meg, hogy az eljárás alá vont nem lehet erőfölényben az általa forgalmazott testkezelő eljárás piacán.

 • 19)

  A mélytengeri iszap használata az UWC eljáráshoz kapcsolódik és ebben a funkciójában kell megítélni, hogy az iszap forgalmazója erőfölényes helyzetben van-e vagy nincs. A mélytengeri iszapot más célra nem használják fel, habár ezt a szabadalmi védelem nem korlátozza. A mélytengeri iszapnak tehát az UWC eljárástól független piaca nincs.

 • 20)

  Az UWC eljárás és a mélytengeri iszap kiegészítő termékek, de a közöttük lévő kiegészítő viszony nem tökéletes. Az UWC eljárás nem használható a mélytengeri iszap nélkül, a mélytengeri iszapnak nincs az UWC eljárástól különböző felhasználási módja. A két, ilyen módon szorosan összekapcsolódó termék forgalmazása azonban egymástól elkülönülten is történhet. A felhasználó ugyanis az UWC eljárás felhasználási jogát és a mélytengeri iszapot csak az első alkalommal vásárolja meg egyszerre (kis készlet vagy nagy készlet formájában). Ezt követően már csak a mélytengeri iszapot kell megvásárolnia ahhoz, hogy a fogyasztók számára az UWC eljárásban megtestesülő szolgáltatást nyújtani tudja. Az UWC eljáráshoz, illetőleg az induló készlethez mint elsődleges termékhez képest ilymódon a mélytengeri iszap másodlagos terméknek számít.

 • 21)

  Az UWC eljárással egyidőben 10 vagy 23 kezeléshez elegendő iszapot vásárolunk. A z UWC eljárás későbbi felhasználása során előfordulhat, hogy elfogy az az iszapmennyiség, amelyet az eljárással együtt, az indulókészletben megvásárolt a felhasználó. Ekkor a a mélytengeri iszap (azaz a másodlagos termékek) iránti kereslet az elsődleges termék iránti kereslettől függetlenül jelenik meg.

 • 22)

  Ha az első és a másodlagos termék iránti kereslet függetlenedhet egymástól, akkor a másodlagos termék vásárlója kerülhet olyan helyzetbe, hogy a másodlagos terméket számára egyébként egyértelműen előnytelen helyzetben is kénytelen megvenni. A másodlagos termék eladója azonban csak egyes vásárlóival való viszonyában kerülhet olyan helyzetbe, hogy a termék árát a versenytársak és a piac egyéb szereplőinek várható reakcióira való tekintet nélkül határozhatja meg. Ekkor az eladó a másodlagos piacon relatív gazdasági erőfölénybe kerül.

 • 23)

  A relatív gazdasági erőfölény megállapíthatóságához szükséges előfeltétel, hogy az elsődleges termékhez kiegészítő módon kapcsolódó másodlagos termék iránti kereslet időlegesen elszakadhasson az elsődleges termék iránti kereslettől. A jelen eljárásban érintett mélytengeri iszap iránti kereslet az induló készlet megvásárlása után elszakad az eljárás iránti kereslettől, mert a fogyasztónak, vagy esetünkben a szakmai felhasználónak már nem kell a szükséges eszközöket, fáslikat, edényeket, leírásokat, útmutatókat, stb. ismét megvennie ahhoz, hogy kezelésben részesülhessen, illetőleg a szakmai felhasználó a kezelést elvégezhesse. Ehhez más elegendő a mélytengeri iszap utánrendelése. A Versenytanács enek alapján azt állapította meg, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a mélytengeri iszap másodlagos piacán kerülhet relatív gazdasági erőfölénybe.

 • 24)

  A relatív gazdasági erőfölényben lévő piaci szereplő alku pozíciója a vele szembekerülő üzleti partnerével szemben annál erősebb lehet, minél inkább eltér egymástól az elsődleges és a másodlagos termék várható élettartama és ára. A másodlagos termék eladója alkupozíciójának az erőssége függ az elsődleges és a másodlagos termék várható élettartama közötti különbség nagyságától, az elsődleges termékre fordított kiadás megtérülésének mértékétől és az elsődleges és a másodlagos termék árarányától. A másodlagos termékhez képest minél hosszabb az elsődleges termék várható élettartama, minél magasabb az ára, illetve minél kisebb hányada térült már meg az elsődleges termékre fordított kiadásból, annál erősebb a másodlagos termék eladójának viszonylagos erőfölénye.

 • 25)

  A jelen eljárásban érintett UWC eljárás mint elsődleges termék várható élettartama lényegesen meghaladja a mélytengeri iszapét abban az értelemben, hogy az induló készletben a felhasználó csak 12, illetve 23 kezeléshez elegendő iszapot vehet meg, míg a készletben található egyéb eszközök (edények, fáslik, útmutatók, stb.) ennél nagyságrendileg nagyobb számú kezelést tesznek lehetővé anélkül, hogy cserélni kellene azokat. Az induló készlet árához képest az egy kezeléshez szükséges pótlólagos iszap ára annak töredéke.

 • 26)

  Az induló készletre fordított kiadás megtérülési ideje attól függ, hogy a felhasználó mennyit kér a fogyasztójától egy kezelésért. Az eljárás alá vont által javasolt 15 és 25 ezer forintos ár mellett a kis készletre fordított kiadás 10-15, a nagy készletre fordított kiadás pedig 12-20 kezelés után térül meg. Ennek alapján megállapítható, hogy ha felhasználó a javasolt ártartományon belül határozza meg egy kezelés árát, akkor bármelyik induló készletet vásárolja is meg, az induló készletre fordított kiadásai megtérülnének meg azelőtt, hogy iszapból utánrendelésre lenne szükség. Ha azonban a kezelés árát a javasolt ártartomány alsó határa alatt határozza meg, akkor mindkét készlet esetében legalább egyszer utánrendelésre lesz szükség ahhoz, hogy az induló készletre fordított kiadásai megtérüljenek. Ha egy kezelés árát jóval a javasolt ártartomány alatt határozza meg, akkor a megtérüléshez többszöri utánrendelés szükséges.

 • 27)

  A forgalmi adatokból nem állapítható meg, hogy pontosan mennyi idő szükséges az induló készlet megtérüléséhez, hiszen a szakmai felhasználók többnyire nem csak egy eljárást kínálnak a fogyasztóiknak. Az eljárás alá vont tapasztalatai szerint a vele kapcsolatba kerülő szakmai felhasználók nagy többsége az által javasolt ártartományon belül értékesíti az eljárást. Nagyvárosokban egy kezelés ára húszezer forint felett van, Budapesten elérheti a harmincezer forintot is. Ennek alapján a Versenytanács azt állapította meg, hogy az eljárás alá vont cég a szakmai felhasználóinak nagy többségével szemben az UWC induló készlet megvásárlását követően nem kerül relatív gazdasági erőfölénybe kerül a mélytengeri iszap piacán . Nem zárható ki azonban, hogy a felhasználók egy része az eljárás alá vont által javasolt ártartomány alatt állapítja meg egy kezelés árát és ezen felhasználókkal szemben a relatív erőfölény helyzete kialakulhat.

 • 28)

  A relatív gazdasági erőfölény tényállását és ebből következően annak tilalmát a Tpvt. külön nem nevesíti, azonban annak megállapíthatóságát nem is zárja ki. A Tpvt. 22. §-ának (1) bekezdése szerint gazdasági erőfölényben van az érintett piacon aki gazdsági tevékenységét a piac többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja, anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie versenytársainak, szállítóinak, vevőinek és más üzletfeleinek vele kapcsolatos magatartására. A mélytengeri iszap másodlagos piacán az eljárás alá vontnak 100 százalékos piaci részesedése van, hiszen ő a termék egyetlen hazai szállítója, importverseny nincs. Ezért mindaddig, amíg az elsődleges termékre fordított kiadások meg nem térülnek, a másodlagos termék piacán az eladó nagy mértékben függetlenítheti magát a piac többi szereplőjének vele kapcsolatos várható magatartásától. A relatív gazdasági erőfölény tehát a Tpvt. alapján is gazdasági erőfölénynek minősül, hiszen a mélytengeri iszap az eljárásban érintett piacnak minősült. A Tpvt nem tesz különbséget "abszolút" és relatív gazdasági erőfölényes helyzetek között, de a két tényállás közötti különbség megállapítását sem zárja ki. Ennek oka az, hogy a Tpvt. nem nevesíti külön azt a tényállást, amikor az érintett a piacon egymást kiegészítő termékek elsődleges, illetve másodlagos piacok formájában kapcsolódnak össze . Az ilyen piacok esetében van értelme az elsődleges termék piacán abszolút, a másodlagos termék piacán pedig relatív erőfölényről beszélni. A relatív gazdasági erőfölény természeténél fogva időleges jellegű és csak a fogyasztóknak azon csoportjával szemben állapítható meg, amelyek esetében az elsődleges termékre fordított kiadások még nem térültek meg. Lényeges azonban, hogy valamennyi fogyasztó kerül ebbe a helyzetbe, tehát a relatív erőfölény a fogyasztók teljes körére vonaktozóan értelmezhető, csak aktuálisan nem mindenkire megállapítható. A relatív erőfölényben lévő piaci szereplő helyzeténél fogva képes lehet a Tpvt. 21. §-ában példálózó jelleggel elsorolt valamennyi tiltott magatartás megvalósítására.

VI.

Visszaélés a relatív gazdasági erőfölénnyel

 • 29)

  A relatív gazdasági erőfölénnyel való visszaélés lehetőségét az elsődleges piaccal való kapcsolat jelentős mértékben korlátozhatja. A másodlagos termék piacán a relatív gazdasági erőfölénnyel való visszaélés nem megállapítható akkor, ha az elsődleges termék megvételekor a fogyasztó vagy a szakmai felhasználó számára a másodlagos termék későbbi vásárlásának feltételei egyértelműen rögzültek. A korábbi példánkban, ha a zár vásárlója a zár megvétele előtt tisztában van azzal, hogy a későbbi, esetleges pótlólagos kulcsigényét milyen feltételek mellett fogja tudni kielégíteni (ismert és vélelmezően számottevő mértékben nem változik az ára), akkor etekintetben nem kerül hátrányos alkuhelyzetbe, hiszen a másodlagos termék forgalmazási körülményei az elsődleges termék megvásárlásakor megállapításra kerültek. Az UWC eljárás esetében ezért azt kellett tisztázni, hogy az indulókészlet értékesítésekor az eljárás alá vont megfelelően tájékoztatta-e a leendő partnereit az eljárás alkalmazásának feltételeiről.

 • 30)

  Erre vonatkozóan a Versenytanács megállapította, hogy az eljárás alá vont vállalkozás már a kapcsolatfelvétel elején megkülönbözteti a szakmai felhasználókat a magánfelhasználóktól, és az előbbieknek a szakmai tapasztalataikkal arányos felvilágosító-tanácsadó szolgáltatást nyújt. A kezdő vállalkozóknak különös nyomatékkal felhívják a figyelmét az eljárás alkalmazásának szakszerű feltételeire, higiéniai és egyéb körülményeire, illetőleg az alkalmazottak szükséges szakképzettségi követelményire is. Az ÁNTSZ-engedély egyértelműen előírja, hogy a mélytengeri iszap csak kozmetikai szalonokban alkalmazható, az erről készült dokumentumot bemutatják a szakmai felhasználónak.

 • 31)

  Ennek alapján a Versenytanács megállapította, hogy az UWC eljárás induló készletének mint elsődleges terméknek az értékesítésekor megfelelően rögzítésre kerültek a másodlagos termék, a mélytengeri iszap pótlólagos forgalmának feltételei. Az írásbeli szerződés nem elengedhetlen feltétele annak, hogy a szakmai felhasználó kielégytő mértékben tisztába kerüljön a mélytengeri iszap alkalmazásának szükséges feltételével.

 • 32)

  A relatív gazdasági erőfölénnyel való visszaélés lehetőségét a jelen eljárásban érintett piacon az is korlátozza, hogy az elsődleges termékre (az induló készletre) fordított kiadások - még a javasolt ártartomány alatti ár esetén is - viszonylag gyorsan megtérülnek.

 • 33)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Center Kft szemben erőfölény hiánya miatt a Tpvt. 72. § (1) bekezdése alapján az eljárást megszüntette.

VII.

Egyéb megállapítások

 • 34)

  A határozat elleni jogorvoslat lehetőségét a Tpvt. 83. §-a biztosítja.

Budapest, 2002. január 9.

dr. Bara Zoltán előadó
dr. Kállai Mária
dr. Tóth Tihamér
Horváth Lászlóné

Kapcsolódó anyagok

CímDátum
Vj-122/20012004.02.11.