Vj-124/2009/12

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/124-012/2009.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Halmosné Dr. Kubala Márta ügyvéd által képviselt Egmont-Hungary Könyv- és Lapkiadó Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács megállapítja, hogy az Egmont-Hungary Könyv- és Lapkiadó Kft. a "20 éves az Egmont kiadó" nyereményjáték kapcsán fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amikor az általa kiadott magazinokban és internetes honlapján 2009. január és áprilisa között, illetve a 2009. január 22. és 28. közötti héten Budapesten alkalmazott kirakati plakátokon kiskorúakat közvetlenül szólított fel a reklámozott áru megvételére.

A jogsértés megállapítása mellett a Versenytanács kötelezi az Egmont-Hungary Könyv- és Lapkiadó Kft-t egymillió forint (1.000.000,- Ft) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási díj, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.