Resolutions > Resolutions of the GVH > Resolutions 1997

Vj-46/1997/26

Vj-46/1997/26

OTP is not in dominant position in the sphere of current account management (OTP Bank Rt.):

July 8, 1997. Budapest

dr. Sólyom Eszter sk. elÅ‘adó
Vérné dr. Labát Éva sk.
dr. Bodócsi András sk.
Ágoston Marika