Társoldalak
GVH Versenykultúra-fejlesztés
OECD
Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat
penzSztar
GVH > Elemzések > Vitaanyagok

2011.06.20-án zárult nyilvános konzultáció a fúziós űrlapról és eljárásrendről

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) célja, hogy fúziós eljárásrendjét a gazdasági szereplők és gyakorlati szakemberek tapasztalatainak a felhasználásával is fejlessze, hatékonyabbá tegye. Ennek érdekében a GVH nyilvános konzultációra hívja a piaci szereplőket, ügyvédi irodákat és egyéb érdekelt feleket (továbbiakban együtt: érdekeltek) a fúziós eljárásokkal, különösen is a GVH által alkalmazott fúziós űrlappal, a GVH-val folytatott konzultációkkal, a feltételek és kötelezettségekkel kapcsolatos eljárással, valamint a fúziós bejelentési küszöbszámok alkalmazásával összefüggésben rendelkezésre álló gyakorlati piaci tapasztalatok összegyűjtése érdekében. Jelen konzultáció egy átfogó felülvizsgálati program első lépése, melynek során a kialakuló fejlesztési irányokról a GVH további nyilvános egyeztetéseket is folytat majd.

Jelen konzultáció keretében a GVH 2011. június 20-ig várja írásban ( kattintva) az érdekeltek észrevételeit, az alább megadott szempontok mentén. A GVH a beérkezett észrevételeket az adatvédelmi szabályok figyelembevételével honlapján közzéteszi!

A kérdőív letölthető word formátumban

Amennyiben bármilyen kérdése merülne fel, vagy további információra volna szüksége a fenti kérdéssor megválaszolásával kapcsolatban, úgy az alábbi elérhetőségeken állunk rendelkezésére: , tel.: 06-1-472-88-66

Köszönjük a közreműködését!

Gazdasági Versenyhivatal

Vitaanyagok

Nyilvános konzultáció a GVH új fúziós eljárásrendjével kapcsolatos közlemények illetve az új Fúziós Űrlap és az ahhoz tartozó Útmutató tervezetéről

Nyilvános konzultáció az összefonódások engedélyezésére szolgáló űrlap módosításának tervezetéről

Nyilvános konzultáció a ,,Tpvt. 78/A. §-a szerinti engedékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásáról” szóló közlemény tervezetéről

Nyilvános konzultáció ,,Az egymással összefüggő ügyletek egy összefonódásként, illetve több összefüggő összefonódás egy eljárásban történő elbírálásáról”

A GVH válaszai a beérkezett észrevételekre

A GVH értékelése a beérkezett észrevételekre (kötelezettségvállalás)

Észrevételek a kötelezettségvállalásról szóló közlemény a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos ügyekben

Nyilvános konzultáció a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése tárgyában indult eljárásokban tett kötelezettségvállalásról szóló közlemény tervezetéről

A GVH válaszai a beérkezett észrevételekre (bírságközlemény)

A GVH válaszai a beérkezett észrevételekre (fúzós eljárás)

Nyilvános konzultáció az új antitröszt bírságközlemény tervezetéről

Nyilvános konzultáció az új fúziós űrlap, valamint a fúziós eljárásokhoz kapcsolódó informális egyeztetésekről szóló tájékoztató tervezetéről

A GVH által az összefonódás engedélyezése iránti eljárások során alkalmazott elemzési módszerekről

A GVH által az összefonódás engedélyezése iránti eljárások során alkalmazott elemzési módszerekről

Agrár vitaanyag 2009

Vitaanyagok

Közlemény: Feltételek és kötelezettségek előírásáról az összefonódást engedélyező határozatokban (tervezet)