Társoldalak
GVH Versenykultúra-fejlesztés
OECD
Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat
penzSztar
GVH > Elemzések > Vitaanyagok

Nyilvános konzultáció az új antitröszt bírságközlemény tervezetéről

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2011 közepén kezdte meg a 2009 májusában visszavont antitröszt (tehát versenykorlátozó megállapodások, különösen is kartellek és erőfölénnyel való visszaélések esetére alkalmazandó) bírságközlemény felülvizsgálatát és átdolgozását. A GVH a mai napon indított nyilvános konzultációja során a közlemény tervezet kapcsán várja az érdekeltek észrevételeit és javaslatait.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 36. § (6) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke a Versenytanács elnökével együttesen a GVH jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető közleményt adhat ki. A közleménynek nincs kötelező ereje, rendeltetése a jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése.

A GVH elnöke és a GVH Versenytanácsa elnöke első alkalommal 2003. december 15-én adta közre antitröszt bírság közleményét, amely a versenykorlátozó megállapodások (különösen is kartellek) valamint erőfölénnyel való visszaélések esetén kiszabott bírság összegszerűsége megállapításának mérlegelési szempontjait rögzíti. Később e közlemény visszavonásra került 2009-ben.

A most elkészült tervezet nem változtatja meg radikálisan a korábbi matematikai műveleteken alapuló módszert, pusztán a nemzetközi tapasztalatok, a versenytanácsi és bírósági gyakorlat alapján pontosítja, továbbfejleszti a korábbi közleményt. A közlemény a gazdasági válság hatásaira figyelemmel tartalmazza a nehéz helyzetben lévő vállalkozások által fizetendő bírság mérséklésére és fizetésének egyéb kedvezményeire vonatkozó szempontokat is. A közlemény felülvizsgálatával a GVH - az európai tendenciának is megfelelően - nagyobb teret kíván biztosítani a versenyt romboló kartellek elrettentő erejű bírságolása előtt.

Jelen konzultáció keretében a GVH 2011. december 5-ig várja írásban ( kattintva) az érdekeltek észrevételeit. A GVH a beérkezett észrevételeket az adatvédelmi szabályok figyelembevételével honlapján közzéteszi!

A konzultációra bocsátott anyagok itt érhetőek el:
Bírságközlemény tervezet

Vitaanyagok

Nyilvános konzultáció a GVH új fúziós eljárásrendjével kapcsolatos közlemények illetve az új Fúziós Űrlap és az ahhoz tartozó Útmutató tervezetéről

Nyilvános konzultáció az összefonódások engedélyezésére szolgáló űrlap módosításának tervezetéről

Nyilvános konzultáció a ,,Tpvt. 78/A. §-a szerinti engedékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásáról” szóló közlemény tervezetéről

Nyilvános konzultáció ,,Az egymással összefüggő ügyletek egy összefonódásként, illetve több összefüggő összefonódás egy eljárásban történő elbírálásáról”

A GVH válaszai a beérkezett észrevételekre

A GVH értékelése a beérkezett észrevételekre (kötelezettségvállalás)

Észrevételek a kötelezettségvállalásról szóló közlemény a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos ügyekben

Nyilvános konzultáció a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése tárgyában indult eljárásokban tett kötelezettségvállalásról szóló közlemény tervezetéről

A GVH válaszai a beérkezett észrevételekre (bírságközlemény)

A GVH válaszai a beérkezett észrevételekre (fúzós eljárás)

Nyilvános konzultáció az új fúziós űrlap, valamint a fúziós eljárásokhoz kapcsolódó informális egyeztetésekről szóló tájékoztató tervezetéről

2011.06.20-án zárult nyilvános konzultáció a fúziós űrlapról és eljárásrendről

A GVH által az összefonódás engedélyezése iránti eljárások során alkalmazott elemzési módszerekről

A GVH által az összefonódás engedélyezése iránti eljárások során alkalmazott elemzési módszerekről

Agrár vitaanyag 2009

Vitaanyagok

Közlemény: Feltételek és kötelezettségek előírásáról az összefonódást engedélyező határozatokban (tervezet)