Társoldalak
GVH Versenykultúra-fejlesztés
OECD
Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat
penzSztar
GVH > Elemzések > Vitaanyagok

Nyilvános konzultáció a GVH új fúziós eljárásrendjével kapcsolatos közlemények illetve az új Fúziós Űrlap és az ahhoz tartozó Útmutató tervezetéről

A Tpvt. módosítás következtében létrejövő új fúziós eljárási szabályokhoz igazítás érdekében szükségessé vált a Hivatal fúziós eljárásokhoz kapcsolódó anyagainak felülvizsgálata és új közlemények kiadása, továbbá új Fúziós Űrlap elkészítése.

A GVH a közlemények és az Űrlap véglegesítése során építeni kíván az érintettek szakmai álláspontjára is, ezért a jelen konzultáció keretében a GVH 2016. december 23. (péntek) 12 óráig várja írásban az e-mail címre az érdekeltek észrevételeit. A GVH a beérkezett észrevételeket az adatvédelmi szabályok figyelembevételével honlapján közzéteszi!

A konzultációra bocsátott anyagok itt érhetőek el:

1. ,,Az összefonódás-bejelentési kötelezettség, az összefonódás vizsgálatára irányuló versenyfelügyeleti eljárás megindítása, valamint az eljárás teljes körűvé nyilvánítása esetén alkalmazandó „nem nyilvánvalóság” feltételéről” szóló közlemény

2. ,,Az összefonódás vizsgálatára irányuló eljárásban hozott nem megtiltó határozatokban feltételek, illetve kötelezettségek előírásáról” szóló közlemény

3. ,,Az összefonódások vizsgálatával foglalkozó eljárásokhoz kapcsolódó előzetes egyeztetésről” szóló közlemény

4. ,,Fúziós eljárásjogi közlemény

5. Fúziós Űrlap

6. Fúziós Űrlaphoz tartozó Útmutató

Budapest, 2016. december 9.

A konzultációra bocsátott közlemény tervezetre érkezett észrevételek:

Budapest, 2017. január 19.

Vitaanyagok

Nyilvános konzultáció az összefonódások engedélyezésére szolgáló űrlap módosításának tervezetéről

Nyilvános konzultáció a ,,Tpvt. 78/A. §-a szerinti engedékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásáról” szóló közlemény tervezetéről

Nyilvános konzultáció ,,Az egymással összefüggő ügyletek egy összefonódásként, illetve több összefüggő összefonódás egy eljárásban történő elbírálásáról”

A GVH válaszai a beérkezett észrevételekre

A GVH értékelése a beérkezett észrevételekre (kötelezettségvállalás)

Észrevételek a kötelezettségvállalásról szóló közlemény a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos ügyekben

Nyilvános konzultáció a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése tárgyában indult eljárásokban tett kötelezettségvállalásról szóló közlemény tervezetéről

A GVH válaszai a beérkezett észrevételekre (bírságközlemény)

A GVH válaszai a beérkezett észrevételekre (fúzós eljárás)

Nyilvános konzultáció az új antitröszt bírságközlemény tervezetéről

Nyilvános konzultáció az új fúziós űrlap, valamint a fúziós eljárásokhoz kapcsolódó informális egyeztetésekről szóló tájékoztató tervezetéről

2011.06.20-án zárult nyilvános konzultáció a fúziós űrlapról és eljárásrendről

A GVH által az összefonódás engedélyezése iránti eljárások során alkalmazott elemzési módszerekről

A GVH által az összefonódás engedélyezése iránti eljárások során alkalmazott elemzési módszerekről

Agrár vitaanyag 2009

Vitaanyagok

Közlemény: Feltételek és kötelezettségek előírásáról az összefonódást engedélyező határozatokban (tervezet)