Társoldalak
GVH Versenykultúra-fejlesztés
OECD
Versenyügyi Tanácsadó Irodahálózat
penzSztar
GVH > Elemzések > Vitaanyagok

Nyilvános konzultáció az összefonódások engedélyezésére szolgáló űrlap módosításának tervezetéről

 

A GVH egyik stratégiai célja az Ügyfélközpontúság, amely cél kibontásaképpen – az elmúlt évek fúziós reformfolyamatát folytatva – a 2016. évi éves céljai között szerepel a fúziós eljárások adminisztratív terheinek csökkentésére irányuló cél. Ezen célhoz kapcsolódóan a GVH a magyar gyakorlat tapasztalatai és az európai információs követelmények ECN Fúziós Munkacsoport által elvégzett áttekintése alapján felülvizsgálta a fúziós űrlapot. Az előállt módosított űrlaptervezet kapcsán a GVH várja a szakmai közönség észrevételeit.

A GVH az űrlap módosításának véglegesítése során építeni kíván az érintettek szakmai álláspontjaira is, ezért a jelen konzultáció keretében a GVH 2016. április 15-ig várja írásban az e-mail címre az érdekeltek észrevételeit. A GVH a beérkezett észrevételeket az adatvédelmi szabályok figyelembevételével honlapján közzéteszi!

Budapest, 2016. március 1.

A konzultációra bocsátott anyag itt érhető el:

Fúziós űrlap tervezete

Budapest, 2016. március 1.

Vitaanyagok

Nyilvános konzultáció a GVH új fúziós eljárásrendjével kapcsolatos közlemények illetve az új Fúziós Űrlap és az ahhoz tartozó Útmutató tervezetéről

Nyilvános konzultáció a ,,Tpvt. 78/A. §-a szerinti engedékenységre vonatkozó szabályok alkalmazásáról” szóló közlemény tervezetéről

Nyilvános konzultáció ,,Az egymással összefüggő ügyletek egy összefonódásként, illetve több összefüggő összefonódás egy eljárásban történő elbírálásáról”

A GVH válaszai a beérkezett észrevételekre

A GVH értékelése a beérkezett észrevételekre (kötelezettségvállalás)

Észrevételek a kötelezettségvállalásról szóló közlemény a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokkal kapcsolatos ügyekben

Nyilvános konzultáció a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése tárgyában indult eljárásokban tett kötelezettségvállalásról szóló közlemény tervezetéről

A GVH válaszai a beérkezett észrevételekre (bírságközlemény)

A GVH válaszai a beérkezett észrevételekre (fúzós eljárás)

Nyilvános konzultáció az új antitröszt bírságközlemény tervezetéről

Nyilvános konzultáció az új fúziós űrlap, valamint a fúziós eljárásokhoz kapcsolódó informális egyeztetésekről szóló tájékoztató tervezetéről

2011.06.20-án zárult nyilvános konzultáció a fúziós űrlapról és eljárásrendről

A GVH által az összefonódás engedélyezése iránti eljárások során alkalmazott elemzési módszerekről

A GVH által az összefonódás engedélyezése iránti eljárások során alkalmazott elemzési módszerekről

Agrár vitaanyag 2009

Vitaanyagok

Közlemény: Feltételek és kötelezettségek előírásáról az összefonódást engedélyező határozatokban (tervezet)