GVH 25 > Jubileumi konferencia > Konferencia

Konferencia

A 2015. november 11-i konferencia tervezett programja szerint a rendezvény szekcióüléseit a Dienes-Oehm Egon alkotmánybíró úr által moderált panelbeszélgetés nyitja, amelyen  a GVH jelenlegi elnöke, valamint korábbi elnöke és elnökhelyettese beszélgetnek a GVH múltjáról, jelenéről és jövőjéről.

A Versenypolitika az átmeneti gazdaságokban – regionális megközelítés címet viselő II. szekcióülés résztvevői áttekintik, hogy milyen sajátos feladatokat jelentett a tervgazdaságból a piacgazdaságba történő átmenet során a versenyjogi szabályok kidolgozása, a versenyhatóságok létrehozása és a jogalkalmazás kialakítása. A paneltagok között üdvözölhetjük Anna Fornalczyk asszonyt, a lengyel versenyhatóság (UOKiK) alapító elnökét, Andreas Mundt urat, a német versenyhatóság, a Bundeskartellamt elnökét, az orosz Szövetségi Monopolellenes Szolgálat elnökhelyettesét, Andrej Tsyganov urat és Tóth András urat, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettesét, a Versenytanács elnökét.

A III. szekcióülés fókuszában a fogyasztóvédelmi tevékenység 25 éve áll. A panelbeszélgetés moderátoraként közöttünk lesz Jason Freeman, az angol verseny-és fogyasztóvédelmi hatóság (CMA) fogyasztóvédelmi igazgatója, paneltagokként Grimm Krisztina, a GVH fogyasztóvédelmi irodavezetője és Massimiliano Puglia, az Európai Bíróság titkára, Antonio Mancini, az olasz versenyhatóság hitel főosztályának vezetője tartanak előadásokat a fogyasztóvédelmi elképzelések- és szabályozás fejlődéséről, a versenyhatósági és fogyasztóvédelmi feladatot is ellátó hatóságok által realizálható szinergiáról, valamint a UCP-t átültető rendelkezések alkalmazási tapasztalatainak összefoglalásáról, különös tekintettel a gyermekeket és fiatalkorúakat érintő jogsértésekre.

Az Információcsere és információs adatbázisok – versenyjogi aggályok című szekcióbeszélgetés célja az egyes ágazatokban egyre jellemzőbb, az erre szakosodott iparági szolgáltatók, piaci szereplők részéről történő ex post információgyűjtéssel- és megosztással szemben alkalmazható versenyjogi eszközök és kapcsolódó versenyjogi gyakorlat áttekintése.

A Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda tanácsadója, Tóth Tihamér moderálása mellett Miks Anna, a GVH Versenytanácsának tagja, Kris Dekeyser, az EU Bizottság Verseny Főigazgatóságának főosztályvezetője, Bitten Thorgaard Sørensen, a dán versenyhatóság (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) főigazgató helyettese és Chris Fonteijn, a holland Fogyasztóvédelmi- és Piachatóság elnöke tekintik át a fenti lehetőségeket.

A rendezvényt záróbeszédével Csiszár Pál, az EU Bizottság Verseny Főigazgatóságának igazgatója zárja.