Szakmai felhasználóknak > Induló eljárások > Induló eljárások 2010

Versenyhivatali eljárás indult az Euro-Asphalt Ltd-vel szemben

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az Euro-Asphalt Ltd-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-74/2010. ügyszámon eljárást indított az Euro-Asphalt Ltd-vel szemben a megtévesztő reklám tilalmának és a jogellenes összehasonlító reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. július 28-án versenyfelügyeleti eljárást indított az Euro-Asphalt Ltd-vel szemben, mert a GVH a B-905/008/2009. számú, versenyfelügyeleti eljárás megindításának mellőzéséről szóló végzése ellen a bejelentő jogorvoslattal élt. A Fővárosi Bíróság a 3.Kpk.46.264/2009/2. számon hozott végzésében a GVH-t a versenyfelügyeleti eljárás megindítására kötelezte, tekintettel arra, hogy a GVH álláspontja szeirnt semmilyen módon nem támasztotta alá azon állítását, hogy az aszfaltjavítási szolgáltatások megrendelőitől elvárható, hogy a szükséges mértékű informálódást lefolytassák.

A GVH a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 29. §-a (2) bekezdésének a) pontja és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 30. §-ának (1) bekezdése együttes alkalmazásával döntött a fentiekről.

Az eljárás kiterjed az Euro-Asphalt Kft. honlapján 2009. január 1-jétől 2009. július 10-ig közzétett, a Nu-phalt és Rhinopatch eljárásokat összehasonlító prezentációra, valamint a hivatalos árjegyzékben közzétett azon mondatra, miszerint -összes termékünk 0% adó köteles az Európai Unió piacán belül áfa regisztrált ügyfelek részére-.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. november 3.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
ZENISEK Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email:
http://www.gvh.hu

Kapcsolódó anyagok

CímDátum
Vj-74/20102011.11.07.