Szakmai felhasználóknak > Induló eljárások > Induló eljárások 2011

Versenyhivatali eljárás indult a CBA Kereskedelmi Kft-vel szemben

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a CBA Kereskedelmi Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-26/2011. ügyszámon eljárást indított a CBA Kereskedelmi Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2011. március 24-én versenyfelügyeleti eljárást indított a CBA Kereskedelmi Kft-vel szemben, mert nevezett vállalkozás a 2010. május 20-29. között érvényes - a CBA üzlethálózat egészét érintő - reklámkiadványában a Pöttyös Túró Rudi árát 65 Ft -nak tüntette fel, míg ugyancsak ebben az időszakban érvényes -300 termék 3 hónapig a legjobb áron- szlogenű reklámkampány alatt 16 dunántúli CBA üzletre vonatkozó reklámújságban ugyanannak a terméknek 69 Ft volt az ára. Továbbá nem gondoskodott arról sem, hogy valamennyi meghirdetett terméket minden franchise tag által működtetett üzlet megrendelje, és a fogyasztók számára elérhetővé tegye az akció ideje alatt valamennyi CBA üzletben.

A fentiek alapján valószínűsíthető, hogy a CBA Kereskedelmi Kft., mint a franchise rendszerben működő CBA üzletlánc franchise gazdája nem az ésszerűen elvárható szintű szakismerettel, illetve nem a jóhiszeműség és tisztesség alapelvének megfelelően elvárható gondossággal jár el a CBA üzlethálózat akciónak megszervezésénél.

Fenti magatartásával az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3. § (2) bekezdésében foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2011. április 6.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email:
http://www.gvh.hu

Kapcsolódó anyagok

CímDátum
Országos akciók miatt bírságolt a GVH2013.01.07.
Vj-26/2011/1922013.01.07.