Szakmai felhasználóknak > Induló eljárások > Induló eljárások 2011

Versenyhivatali eljárás indult a BioGreen Kft-vel szemben

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a BioGreen Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-75/2011. ügyszámon eljárást indított a BioGreen Kft-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának és az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény rendelkezéseinek feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2011. szeptember 19-én versenyfelügyeleti eljárást indított a BioGreen Kft-vel szemben, mert a hirdetéseiben, valamint a www.biogreen.hu internetes oldalán olyan tájékoztatást tett közzé, amely az általa forgalmazott termékeknek egyes esetekben gyógyhatást tulajdonít. Továbbá a vizsgálattal érintett termékekkel összefüggésben egészségre ható állítások is megjelennek az alkalmazott kereskedelmi kommunikációkban.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont vállalkozás által a BioGreen termékcsaládhoz tartozó (pl. Bio Linom őrlemény, Linom étolajak, BIO árpacsíra, BIO Aranyköles csíra) termékekkel összefüggésben 2010. január 1-je óta alkalmazott kereskedelmi gyakorlatra.

A gyógyhatásra vonatkozó állítások tekintetében a fent leírt magatartás vélhetően az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (Éltv.) 10. § (3) bekezdésébe ütközik.

Az egészségre ható állításokkal összefüggő kereskedelmi gyakorlat tekintetében az eljárás alá vont vállalkozás feltételezhetően megsértette az Éltv. 10. § (2) bekezdését, valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdésének bg), bj) és bk) alpontjaiban foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2011. szeptember 26.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: (+36-1) 472-8902
email:
http://www.gvh.hu

Kapcsolódó anyagok

CímDátum
Vj-75/2011/262012.09.18.