Szakmai felhasználóknak > Induló eljárások > Induló eljárások 2014

Versenyhivatali eljárás indult a Manna Natúr Kozmetikum Kft.-vel és a Manna Kreatív Zrt.-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indított eljárást a Manna Natúr Kozmetikum Kft.-vel és a Manna Kreatív Zrt.-vel szemben.

A GVH 2014. október 28-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Manna Natúr Kozmetikum Kft.-vel és a Manna Kreatív Zrt.-vel szemben, mert azt észlelte, hogy nevezett vállalkozások az általuk forgalmazott termékek népszerűsítése során egyes kommunikációs eszközökön valószínűsíthetően nem kellően megalapozott állításokat tettek

  • az egészségre gyakorolt hatásával;
  • a termék adott célra való alkalmasságával, a használatától várható eredményekkel, előnyeivel valamint

  • gyógyhatásával

kapcsolatosan.

Az eljárás alá vont vállalkozások fenti magatartásukkal valószínűsíthetően megsértették a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt tényállás megvalósításával az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat, továbbá az Fttv. Melléklet 17. pontjában foglalt tényállás megvalósításával feltételezhetően megsértették az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat, figyelemmel az Fttv. 3. § (4) bekezdésében foglaltakra.

A Gazdasági Versenyhivatal észlelte továbbá, hogy a Manna Natúr Kozmetikum Kft., valamint a Manna Kreatív Zrt. által küldött több hírlevél vásárlást sürgető megfogalmazást tartalmaz.

A fentiekre tekintettel a Manna Natúr Kozmetikum Kft. és a Manna Kreatív Zrt. az Fttv. Melléklet 7. pontjában foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértették az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat, figyelemmel az Fttv. 3. § (4) bekezdésében foglaltakra.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban – az ügy bonyolultságától függően – két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj-97/2014.

Budapest, 2014. november 7.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1369  Budapest 62. Pf. 211.
tel: (+36-1) 472-8902
email: ;
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
email:
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban

Kapcsolódó anyagok

CímDátum
Vj-97/2014/1382016.09.09.
Túlzó állítások miatt bírságolt a GVH2016.09.16.