Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Ügyfelek és Kollégák!

Tájékoztatjuk, hogy a Gazdasági Versenyhivatalban a 40/2020. (III. 11.) számú Kormányrendelettel 2020. március 11-ével kihirdetett veszélyhelyzetre (Veszélyhelyzet) tekintettel 2020. március 16-tól az alábbi változások léptek életbe az ügyintézésben:

  1. A Hivatal köztisztviselői elsősorban otthoni munkavégzés keretében látják el feladataikat.
  2. A járványügyi helyzetre való tekintettel a személyes ügyfélfogadás ideiglenesen szünetel.
  3. A kapcsolattartás módja ebben az időszakban a Tpvt. 53/A. § (1) bekezdése alapján kiadott kapcsolattartási tájékoztatótól eltérően elsődlegesen az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben  meghatározott elektronikus úton, valamint írásbelinek nem minősülő elektronikus úton (e-mailben) biztosított. A Hivatal valamennyi szervezeti egységének e-mailes elérhetősége biztosított.
  4. A Versenytanácsi tárgyalásokra a Veszélyhelyzet ideje alatt – nyilvános tárgyalás formájában – telefonkonferencia igénybevételével kerülhet sor, amennyiben az eljárás alá vontak tárgyalás tartását kérik. A kitűzött tárgyalások technikai részleteiről az érintettek tájékoztatása mellett a GVH honlapján is információkat teszünk közzé. A Versenytanácshoz címzett beadványok személyes kézbesítése, tekintettel a személyes jelenlétből fakadó kockázatokra szünetel. A GVH hivatali kapuján keresztül érkező beadványok feldolgozása biztosított. A Versenytanácsi Titkárság (vt-titkarsag@gvh.hu), az Elnök (elnok@gvh.hu), az Elnökhelyettes (elnokhelyettes@gvh.hu), a Főtitkár (fotitkar@gvh.hu) e-mailes elérhetősége is biztosított.
  5. A folyamatban lévő, jelenleg vizsgálati szakban lévő versenyfelügyeleti eljárásokban az ügy vizsgálóit az eljárás alá vontak és/vagy jogi képviselőik és harmadik felek szintén e-mailben érik el.
  6. A Virtuális adatszoba ebben az időszakban is elérhető, az ügyekben keletkezett új iratok feltöltése, új felhasználó hozzárendelése is biztosított.
  7. Az összefonódás-bejelentésével kapcsolatos személyes ügyintézés a Veszélyhelyzet alatt szünetel, a Fúziós Iroda elsősorban emailben (fuzios@gvh.hu) érhető el, illetve telefonon (+3614728908) keresztül biztosítja az előzetes egyeztetés lehetőségét. A megadott vezetékes szám átirányításra került, így azon továbbra is el tudják érni a Fúziós Irodát. Az összefonódás-bejelentési űrlapokat kérjük iForm űrlapon nyújtsák be. A GVH arra kéri a vállalatokat, hogy fontolják meg a tervezett összefonódásaik bejelentésének elhalasztását, továbbá számoljanak azzal, hogy a Hivatal az elkövetkező hetekben várhatóan nehézségekkel szembesül majd az információk gyűjtése kapcsán, amennyiben a Tranzakció kapcsán harmadik felek (pl. versenytársak, beszállítók) megkeresése is szükséges.
  8. Az Ügyfélszolgálati Irodán a személyes meghallgatás és a telefonos tanácsadás szünetel. Kérjük, hogy jelzését postai úton, e-mailben vagy ügyfélkapun keresztül juttassa el. Az Ügyfélszolgálati Iroda elérhetőségeit ezen a linken találja. 

Megértését, türelmét köszönjük!

Üdvözlettel:

Gazdasági Versenyhivatal

Budapest, 2020. március 19.