A versenytörvényben és a reklámtörvényben foglalt, a GVH hatáskörébe tartozó, a versenyt a fogyasztók gazdasági érdekeinek figyelembe vételével védő szabályok tekintetében nem azonosíthatóak a csatlakozás miatti, 2004 májusától közvetlenül bekövetkező hatások. Folyamatban van azonban egy olyan szabályozás kidolgozása, amely e téren is a bizottsági és a tagállami jogalkalmazó szervek egymás közötti szorosabb együttműködését vetíti előre a határokon átnyúló problémák kezelésére.