Nyomtatható verzió PDF formátumban

Iktatószám: B/651-8/2014.
Ügyintéző: dr. Grimm Krisztina
Telefon: (06-1) 472-8968
E-mail: grimm.krisztina@gvh.hu

 

Hirdetmény

A Gazdasági Versenyhivatal hirdetményi úton közli, hogy a neve elhallgatását kérő bejelentőnek a Faninfo Reklám és Marketing Kft. (1037 Budapest, Fehéregyházi út 29.) bejelentettnek a magatartása tárgyában tett, 2014. május 21-én kelt bejelentése alapján folytatott eljárásban a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 43/H. §-ának (9) bekezdése szerint döntést hozott.

Tekintettel arra, hogy a B/651-5/2014. számon iktatott végzés 2014. június 24. napján a bejelentő lakcíméről „címzett ismeretlen” jelzéssel érkezett vissza a Gazdasági Versenyhivatalhoz, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 80. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján hirdetményi úton történő közlésnek van helye.

A meghiúsult kézbesítésre tekintettel a B/651-5/2013. számon iktatott végzést a bejelentő vagy meghatalmazottja a Gazdasági Versenyhivatalnál (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., telefon: 06 1 472 8900) veheti át.

A Ket. 78. §-ának (10) bekezdése alapján a hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon közöltnek kell tekinteni.

A hirdetmény kifüggesztésének napja: 2014. június 25.

 

Budapest, 2014. június 25.

 P.h.

dr. Grimm Krisztina
vizsgáló