Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
3. K. 32554/2011/9 .

JEGYZŐKÖNYV

nyilvánosan tartott tárgyalásról

Felperes: Beck Reisen Kft. "f.a."

Alperes: Gazdasági Versenyhivatal

A per tárgya: közigazgatási határozat felülvizsgálata

A tárgyalás helye: Budapest, II. ker., Csalogány u. 47-49. I. em. 10. számú tárgyaló

A tárgyalás ideje: 2012. szeptember 7. napján 14.30 óra.

Jelen vannak:

Dr. Mohay György
bíró

Bíró a tárgyalást megnyitja, megállapítja, hogy a felek az alábbiak szerint megjelentek:

Felperes: távol , idézése szabályszerű volt.

Alperes képviseletében: dr. László Ildikó Katalin .

Bíró tájékoztatja a feleket, hogy a tárgyalás jegyzőkönyve hangfelvétel útján készül, mely jegyzőkönyv leírás után a Közigazgatási Kezelőirodán (fszt.) 8 munkanap elteltével megtekinthető és illeték lerovása fejében abból másolat igényelhető.

Bíró ismerteti a per iratait.

Alperesi képviselő :
Tekintettel felperes mulasztására, kérem az eljárás megszüntetését. Perköltségigényem van, mértékét a bíróság mérlegelésére bízom.

Kihirdetett

végzés:

A bíróság a pert megszünteti .

Kötelezi a bíróság felperest, hogy az illetékes adóhatóság külön felhívására fizessen meg 27.000.-Ft (azaz Huszonhétezer forint) eljárási illetéket.

Kötelezi a bíróság felperest, hogy 15 napon belül fizessen meg alperesnek 20.000.-Ft (azaz Húszezer forint) perköltséget.

A végzés ellen a kihirdetéstől számított 15 napon belül a Fővárosi Törvényszéknél három példányban előterjesztett, Fővárosi Ítélőtáblához címzett fellebbezéssel lehet élni.

Indokolás

A perben megtartott első tárgyalást felperes szabályszerű idézése ellenére elmulasztotta, igazolási kérelmet nem terjesztett elő, a tárgyalás távollétében történő megtartását nem kérte, ezért a bíróság a Pp. 157. § d) pontja, az 1990. évi XCIII. tv. 39. § (3) b) pontja és a 42.§ a) pontja, illetve a 32/2003. (VIII.22.) IM rendelet 3. §-a alapján az alperesi kérelemnek megfelelően a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Jegyzőkönyv lezárva 14 óra 40 perckor.

kmf.

dr. Mohay György s.k.
bíró