Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.099/2014/4. szám

A Fővárosi Törvényszék az Experient Enterteiment Ltd. (Seychelles, ) I. rendű és a B S ( Sopron, ) által képviselt Weltimmo S.r.o. ( Szlovákia, Komárno,) II.r. felperes által a másodfokú eljárásban dr. Bak László irodavezető által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., Hiv. sz.: Vj/122/2010.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2014. évi május hó 12. napján kelt 16.K.28.340/2013/26. számú ítélete ellen a II. r. felperes által 28. és 33. sorszám alatt előterjesztett (kiegészített) fellebbezés folytán az alulírott napon - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletének fellebbezéssel nem támadott rendelkezéseit nem érinti, fellebbezett rendelkezéseit helybenhagyja.

Kötelezi a II. rendű felperest arra, hogy 15 napon belül fizessen meg az alperesnek 30.000 (azaz harmincezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - 88.000 (azaz nyolcvannyolcezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.