Nyomtatható verzió PDF formátumban 

 

A Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.124/2013/5. szám

 

A Fővárosi Törvényszék a dr. Sz A P ügyvéd által képviselt Érbetegekért Belgyógyászati és Gyógytorna Kft. (1113 Budapest. Tarcali a. 19.) I. rendű, és N & H Snoplus Inc. (Suite 13, First floor. Oliaji Trade Cent Francais Rachael str., Seychelles Köztársaság) II. rendű felpereseknek a dr. László Ildikó Katalin ügyvéd (1245 Budapest 5., Pf.: 1036) által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., Hiv. sz.: Vj/36-144/2010.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2013. évi március hó 5. napján kelt 21.K.29.555/2013/2. számú ítélete ellen a felperes által 4. sorszám alatt előterjesztett fellebbezés folytán az alulírott helyen 2013. évi szeptember hó 25. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

Ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felpereseket arra, hogy 15 napon belül fizessenek meg az alperesnek egyetemlegesen 60.000 (azaz hatvanezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - az I.r. felperes 80.000 (azaz nyolcvanezer) forint, míg a II.r. felperes 104.000 (azaz száznégyezer) forint fellebbezési illetéket.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás 

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.