Vj-32/1997/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Hungaro-Bijoux Bt. (1033 Budapest, Miklós út 7.) eljárás alá vonttal szemben fogyasztók megtévesztése miatt indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozattal szemben a kézhezvételtől számított 30 napon belül lehet a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni, amely illetékköteles.

Indoklás

A Versenyhivatal hivatalból vizsgálatot rendelt el, mert tudomására jutott, hogy az eljárás alá vont több megyei lapban és országos hirdető újságokban egy olyan hirdetést jelentetett meg, amely szerint a hirdetés olvasója 50.000.- Ft-ot kereshet otthonában. Ennek alapja az, hogy az eljárás alá vont mint külföldi bizsu-összeállító cég budapesti székhelye bedolgozó munkatársakat keres. A hirdetés tartalmazta a telefonszámot, valamint a levélcímet.

A jelentkezők egy tájékoztatót kaptak, amely szerint a munka megkezdése előtt a jelentkezőnek meg kell rendelnie egy mintacsomagot a cég által küldött vásárlási igény jelölésű nyomtatványon. A mintacsomag postai átvételekor 5.900.- , vagy 4.900.- Ft-ot és postaköltséget kell megfizetni. A mintacsomag kész mintadarabot és egy azonos termék elkészítéséhez szükséges alapanyagot tartalmazott. Az elkészült terméket az eljárás alá vont vállalkozásnak kellett visszaküldeni. Jelezte azt is, hogy amennyiben az elkészült mintadarab nem felel meg az eljárás alá vont igényeinek, akkor bedolgozói viszony nem jön létre, illetve a befizetett összeget nem téríti vissza. Ez utóbbi vonatkozásában azonban a kapcsolattartás nehézkes volt, további visszajelzést a jelentkezők nem kaptak, illetve aki további munkalehetőséghez jutott, a munkáért az ellenértéket nem kapta meg.

A Versenytanács álláspontja szerint a jelen ügy nem érinti a Versenyhivatal hatáskörét. A hirdetésből kitűnően kétséget kizáróan az eljárás alá vont nem vállalkozói igazolvánnyal rendelkező magánszemélyeket, hanem bedolgozókat kívánt foglalkoztatni az általa ajánlott gyöngyfűző munkára. Ebben a tekintetben ezért a jelen ügy nem a gazdasági szférának a piaci versenyt érintő részét, hanem a munkaerőpiacot érintő részét érinti és e tekintetben a Versenyhivatal hatáskörrel nem rendelkezik.

Emiatt a Versenytanács az eljárást megszüntette.

Budapest, 1997. június 10.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Ágoston Marika