Vj-33/1997/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az INSTANT MONEY Kft. (1119 Budapest, Petzval J. u.54.) ellen bírság kiszabása miatt indult eljárásban tartott nyilvános tárgyaláson meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács kötelezi az eljárás alá vont vállalkozót, hogy fizessen meg 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számla javára 10.000.- (azaz Tízezer) Ft bírságot.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül lehet a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni.

Indoklás

A Fővárosi Bíróság az 1996. október 25-én kelt G.78.277/1993./57. számú ítéletének jogerőre emelkedése után az iratok áttételével az eljárás alá vonttal szemben a Vtv. 47. § (2) bekezdése alapján bírság kiszabását kezdeményezte.

A megállapított tényállás szerint az eljárás alá vont kaparós sorsjegy árusítását végezte 1993-tól, mégpedig a korábban hasonló kaparós sorsjeggyel piacralépő versenytársáéhoz hasonló elnevezésű és ábrával rendelkező nyomtatványok segítségével. A bíróság jogerős ítéletében megállapította, hogy ezzel jogsértést követett el.

A Gazdasági Versenyhivatal által lefolytatott vizsgálat nem tárt fel olyan kárt, vagy jogosulatlan előnyt, amely a jogsértő cselekmény következtében bírság kiszabás alapját képezhette volna. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa ezért a Vtv. 48. § (2) bekezdése alapján az eset súlyára tekintettel szabta ki a bírságot.

Budapest, 1997. május 27.

dr. Györffy István sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Ágoston Marika