Vj-36/1997/18

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Udvardi Sándor (9700 Szombathely, Széll K. u. 54.) által képviselt Bilux-Udvardi Autósiskola eljárás alá vonttal szemben fogyasztók megtévesztése miatt indított ügyben meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozattal szemben a kézhezvételtől számított 30 napon belül lehet a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó illetékköteles felülvizsgálati kérelmet előterjeszteni.

Indoklás

A hivatali vizsgálat bejelentés alapján indult, amely bejelentés sérelmezte, hogy az eljárás alá vont "jogosítvány még mindig a legolcsóbban" feliratú plakáttal hirdette szolgáltatását Szombathely megyei jogú városban. A vizsgálat feltárta, hogy a plakát a városban található Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán készült, még pedig az eljárás alá vont tudta nélkül.

Az eljárás alá vont gazdasági társaság 1990. novemberében alakult, majd tevékenységét 1994-ben gépjárművezetés elméleti és gyakorlati oktatással bővítette. 1996-tól felnőtt és egyéb képzés, oktatás tevékenységi kört is folytat. A közúti járművezető képzést 1996. szeptember 1-el kezdte meg.

Az eljárás alá vont vállalkozás felvette a kapcsolatot a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolával, éppen úgy, mint a városban található egyéb iskolákkal is, és az általa végzett tevékenységét megjelölő, de a sérelmezett kifejezést nem tartalmazó hirdetményt is adott át két példányban a fogyasztók tájékoztatására. A Tanárképző Főiskola Hallgatói Önkormányzatának vezetői azonban a két plakátot kevésnek találták és saját kezdeményezésükre, az eljárás alá vont tájékoztatását mellőzve további két plakátot készítettek, amelyen a már fent idézett és sérelmezett kifejezés szerepelt. A plakátot, miután arról az eljárás alá vont tudomást szerzett, az eljárás alá vont kezdeményezésére az önkormányzat eltávolította. A sérelmezett feliratú plakátot az érintett földrajzi piac más területén nem függesztették ki.

A vizsgálat nem talált adatot arra nézve, hogy a sérelmezett hirdetmény az eljárás alá vont hozzájárulásával, vagy akár tudtával került volna kifüggesztésre a Tanárképző Főiskola területén. Az eljárás alá vont az adatok szerint, amikor erről a hirdetményről tudomást szerzett, azonnal intézkedett annak eltávolításáról.

A Versenytanács az eljárást megszüntette, mert a vállalkozó csak olyan magatartásért vonható felelősségre, amelyet maga tanúsít, vagy amelynek elkövetéséről tudomása volt, azt megakadályozhatta volna, de a szükséges intézkedések megtételét elmulasztotta. Mivel a jelen esetben egyik feltétel sem teljesült, az érdemi vizsgálat a hirdetés igazságtartalmát illetően szükségtelen volt. Az eljárás alá vont a vélelmezett jogsértés megszüntetése érdekében pedig az elvárható szükséges intézkedést nyomban megtette.

Budapest, 1997. június 16.

dr. Györffy István sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Ágoston Marika