Vj-37/1997/11

A Gazdasági Versenyhivatal által a Wölfinger Imre ügyvezető által képviselt MICHELFEIT Lakberendezési Áruház Kft. (1135 Budapest, Lehel út 51.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztésének megállapítására indult eljárásban tartott utóvizsgálat során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal Kereskedelmi Irodája 1997. márciusában hivatalból indított eljárást miután észlelte, hogy az eljárás alá vont áruházában a fogyasztók tájékoztatásával kapcsolatosan számottevő hiányosság tapasztalható. A vizsgálati jelentés elkészültekor a Versenytanács tárgyalást tartott, melyen határozatban 3 hónapi időtartamra elrendelte az eljárás szünetelését. Az utóvizsgálat megállapítása szerint az eljárás alá vont ígéretének megfelelően felülvizsgálta vevőtájékoztatási rendszerét és azt megfelelően átalakította.

Ennek megfelelően a Versenytanács a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megszüntette.

Budapest, 1997. október 20.

dr. Lénárd Réka sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Györffy István sk.
Ágoston Marika