Vj-38/1997/20

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által dr. Kiss Ferenc István ügyvéd (1203 Budapest, Kossuth u. 49.) által képviselt Lasselsberger-Knauf Építőipari Kft. (8202 Veszprém, Házgyári út 9.) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók megtévesztése tárgyában indult eljárásban (tárgyaláson kívül) meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

A Versenytanács az 1997. június 3-án kelt, Vj-38/1997/15. számú határozatával az eljárás alá vont vállalkozással szemben indult eljárás szünetelését rendelte el 3 havi időtartamra.

Az ezt követően lefolytatott utóvizsgálat megállapította, hogy eljárás alá vont vállalkozás tartózkodott a kifogásolt magatartás folytatásától, ezért a Versenytanács az 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megszüntette. Figyelemmel a Tpvt. 77. § (1) bekezdésére és a 74. § (1) bekezdésében foglaltakra határozatát tárgyaláson kívül hozta meg.

Budapest, 1997. szeptember 11.

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Ágoston Marika