Vj-42/1997/32

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által Szalainé Kuncze Magdolna ügyvezető által képviselt Korona Nova Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság (1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók megtévesztésének tilalma miatt hivatalból kezdeményezett eljárás során tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresetnek van helye.

Indoklás

A Versenytanács az ügyfél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentése alapján a következő tényállást állapította meg:
A tankönyvellátás piaci rendellenességei az elmúlt évek alatt a Gazdasági Versenyhivatalnál indult eljárások folytán is nyomon követhetők. A közérdek védelme akkor is szükségessé teszi a vizsgálatot, ha a sérelmezett fogyasztó megtévesztések hátterében versenytársi sérelmek húzódhatnak meg.

A Gazdasági Versenyhivatal a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása címén azért indította a jelen eljárást, hogy megállapítsa vajon az eljárás alá vont vállalkozás a 1) Mohácsy-féle tankönyv szórólapjával, a 2) KN raktári szám feltüntetésével, a 3) Mohácsy-könyvekre utaló kiküldött körlevéllel, és a 4) NAT-TAN sorozat újabb kötetének a hirdetésével megtévesztette-e a fogyasztókat.

1) A Versenytanács a szórólapot egységes egészként a Tpvt. 9. §-a szerint értelmezve fogyasztómegtévesztő magatartást nem állapított meg, mert állításai valósak. Így megfelel a valóságnak az a szórólapi állítás, hogy az iskolákhoz eljuttatott tankönyvlista azokat a kiadványokat tartalmazza, amelyekre igénybevehető a tankönyvvásárlási támogatás. Az is igaz, hogy ettől az évtől kezdődően az eljárás alá vont vállalkozás neve alatt szerepel a tankönyvjegyzéken a Mohácsy-féle középiskolai irodalom tankönyvsorozat a szöveggyűjteményekkel együtt. Ez utóbbi mondatot szövegkörnyezeti előzményként értékelve, abban az is benne foglaltatik, hogy a Mohácsy-féle tankönyvsorozat az előző években más kiadó neve alatt szerepelt a listán.

2) Az eljárás alá vont vállalkozás bizonyítottan egy esetben árusított a versenytárs raktári számának feltüntetésével. További nyolc esetben összesen 100-at meg nem haladó darabszámmal továbbértékesítés céljából beszerezte a versenytárs áruját és azt a bolti árnál 95.- Ft-tal olcsóbban értékesítette a fogyasztók számára.
A raktári szám jogosulatlan használata fogyasztó-megtévesztést nem valósíthat meg, mert a fogyasztók számára közömbös az áru ilyetén megjelölése, a továbbértékesítésben esetlegesen rejlő fogyasztómegtévesztő elemek az értékesített csekély mennyiség miatt piaci súllyal nem rendelkeznek.

3) Jogsértés nem volt megállapítható az eljárás alá vont 1997. márciusi körleveléből sem, alapvetően azért, mert a fogyasztó már a körlevél megérkezése előtt döntött arról, hogy kitől kíván magyar irodalomkönyvet venni. Ezért döntését a körlevél nem befolyásolta.

4) Sem a vizsgálat, sem a Versenytanács nem tulajdonított fogyasztó megtévesztő hatást az eljárás alá vont vállalkozásnak a Köznevelés 1997. évi 8. számában közzétett hirdetésének, amelyben az eljárás alá vont vállalkozó közölte, hogy megjelent a NAT-TAN sorozat legújabb kötete. E sorozatnak eddig tíz kötete jelent meg, a tizenegyedik a közeljövőben várható. Az első három kötet az Országos Közoktatási Intézet kiadásában jelent meg. Ezt követően a Korona Kiadó versenytárs gondozásában jelent meg egymásután tíz módszertani füzet, s megjelenés előtt áll a tizenegyedik. Az, hogy a NAT-TAN főcímet viselő sorozat tizenegy kötete a sorozat képzetét a Korona Kiadóhoz kapcsolhatja és a hasonló hangzású nevet viselő eljárás alá vont vállalkozás azt a sorozatnevet használja, amelyről az eddigiekben a versenytárs áruját ismerték fel, esetlegesen a Tpvt. 6. §-a összefüggésében értékelhető, amelynek elbírálása azonban bírósági hatáskörbe tartozik (Tpvt. 86. § (1) bekezdés).

A fentiekre tekintettel a Versenytanács a vizsgálati indítvány álláspontját osztva az eljárást a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján megszüntette.

Az eljárás során költség nem merült fel, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. § (1) bekezdése biztosítja.

A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

Budapest, 1997. május 27.

dr. Kállai Mária sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika