Vj-45/1997/38

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Gáti György jogtanácsos által képviselt ÁB AEGON Általános Biztosító Részvénytársaság (1091 Budapest, Üllői út 1. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indult eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal 1997. áprilisában azért indított az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Rt.) ellen eljárást az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70. § (1) bekezdése szerint, mert vélhetően az Rt. a CSOB 2000 Lakásbiztosítási módozatnál olyan feltételeket alkalmazott, amelyek alkalmasak a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására. Az 1997. augusztus 11-én tartott tárgyaláson az Rt. az eljárás szünetelését kérte és vállalta, hogy a 31. sorszámú jegyzőkönyvben részletezett vállalását hat hónapon belül teljesíti.

A Versenytanács hat hónapi időtartamra a Tvpt. 75. §-a alapján elrendelte az eljárás szünetelését, amelynek tartama alatt az Rt. vállalásának eleget tett, ahogy az az utóvizsgálati jelentésből megállapítható.

Ezért a Versenytanács a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján a rendelkező rész szerint határozott.

Budapest, 1998. március 9.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Sólyom Eszter sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Ágoston Marika