Vj-55/1997/18

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. Németh Imola Katalin ügyvéd (1126 Budapest Királyhágó út 5/b. I.4.) által képviselt Record Express Kft (Budapest) eljárás alá vonttal szemben fogyasztók megtévesztése miatt indult hivatali eljárás során - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül lehet a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő illetékköteles felülvizsgálati kérelmet benyújtani.

Indoklás

I.

Az eljárás alá vont hanglemezkiadó vállalkozás 1995. november 1-én kötött szerződést az 1992-ben alakult és időközben - egy másik kiadónál - két lemezt megjelentető Hip-Hop Boyz fantázianevű együttessel. A különösen a tizenéves, a rap és hip-hop könnyűzenei irányzatokat kedvelő fogyasztóközönség által ismert zenekar az eljárás alá vont jelentős reklámbefektetésének is köszönhetően 1996-ban nagy sikerrel jelentette meg a Hip-Hop Boyz 3. című lemezét.

A felek 1996. őszén együttműködésüket közös megegyezéssel megszüntették, s az eljárás alá vont 1997. március közepén a zenekar korábbi három lemezének anyagából "The Best 4. Hip-Hop Boyz" című válogatást tett közzé. A zenekar 1997. április végén egy újabb lemezkiadó útján "Hip-Hop Boyz V." címmel jelentette meg új dalait lemezen és kazettán.

A bejelentés nyomán indított hivatali vizsgálat a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak találta - ha csekély mértékben is hatókörben is - hogy az eljárás alá vont által 1997. márciusában piacra dobott lemez címe az 4. számjegyet tartalmazza, ezzel azt a látszatot keltve, hogy a zenekar új dalokból álló sorozatába illeszkedik; figyelemmel arra a sorozatra, amely az első "Soul a rap" című lemeztől eltérően sorszámozta az új kiadásokat.

A vizsgálat külön utalt a MAHASZ 1997. március 17-én kelt állásfoglalására, amely szerint " .... a válogatás albumokat a hanglemez-kiadási gyakorlat szerint nem szokás sorszámmal ellátni, másrészt a válogatás album megjelölésére a "The Best of" kifejezés használata az általános".

II.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztót megtéveszteni. A megfogalmazás helyes értelmezése szerint a törvényhely által védett jogi tárgy nem maga a hús-vér fogyasztó, valamely természetes vagy jogi személy. A védendő jogi tárgy a fogyasztó tisztességtelen ráhatástól, befolyástól mentes választási szabadsága az érintett piacon. A Versenytanács a Vj-171/1993. számú határozatában már rámutatott, hogy a fogyasztó törvény által védett érdeke, hogy igénye kielégítése során

 • -

  valós információkhoz jusson,

 • -

  választását tiszteletben tartsák,

 • -

  megfelelő minőségű áruhoz és

 • -

  versenyáron jusson hozzá.

A valós és pontos információ az ésszerűen eljáró fogyasztó számára azért fontos, mert az esetek többségében sem eszközzel, sem idővel nem rendelkezik az információk valóságtartalmának ellenőrzésére; de azért is, mert az első benyomás közismerten jelentősen befolyásolja a vásárlás szándékát, illetve a kínálatból való választást.

A vizsgált információ hatására azonban csak akkor lehet következtetni, ha feltárjuk azt a fogyasztói csoportot, amelynek azt szánják. Nem létezik fogyasztó általában. Azt a fogyasztói csoportot kell megkeresni, amelyik

 • -

  feltehetően vagy

 • -

  biztosan

érdeklődik a kínált áru megvásárlása iránt.

A piacra már korábban bevezetett, ott huzamosabb ideje, de legalább két éve ismert áru tekintetében könnyen behatárolható, milyen korú, érdeklődésű, esetleg nemű fogyasztói csoport átlagos, ésszerűen viselkedő tagjára gyakorolt befolyás irányadó az elemzés során.

III.

Az adatok szerint a zenekar harmadik lemeze volt a legnagyobb sikerű, csaknem százezer példányban kelt el; ez a példányszám több, mint az első két kiadásé együttvéve. A zenekar egy meghatározottan karakteres stílusirányzatot követ, híveinek döntő többsége a tizenévesek közül kerül ki. Ez a fogyasztói réteg a legfogékonyabb az újdonságra, a meghökkentőt varázslatosnak, a szokatlant természetesnek veszi. Az ennek a csoportnak az igényeit kielégíteni igyekvő zenekarok és kiadók mind művészeti, mind gazdasági érdeke és a versenyben maradás döntő momentuma ennek az elvárásnak a kielégítése. A csoport átlagos tagjának a megszokott az unalmassal egyértelmű : a MAHASZ állásfoglalás megszokott gyakorlatra való utalása ezért ebben a tekintetben versenyszempontból súlytalan.

Helyesen mutatott rá védekezésében az eljárás alá vont, hogy a 4. számjegy feltüntetése az angol nyelvű lemezborítókon, de más számjegyeké is, többféle, hasonló hangzású szó szinonimájaként jelent meg eddig is. Az általánosságban pop-nak nevezett irányzat döntően angol nyelvi befolyás alatt áll. Az ez iránt érdeklődő fogyasztónak ezért a 4. számnak a "for" angol elöljáró szó szinonimájaként való feltüntetése - lásd például a népszerű előadó, Prince lemezcímét: Live 4. Love (magyarul: A szerelemnek élek) - a választási döntését tisztességtelen módon befolyásoló hatást (az első kellemes meghökkenésen túl) bizonyára nem okozhat. Főként, ha a lemez megnevezése a The Best (magyarul: a legjobb, legjobbak) szóval kezdődik.

A Versenytanács végül utal rá: egy válogatást bátran tekinthetünk az életmű-sorozat részeként. Maga a zenekar is ekként járt el, amikor legújabb lemezét az V. számjeggyel fémjelezte.

A vizsgált magatartás a célzott fogyasztói csoport átlagos, ésszerűen viselkedő tagja megtévesztésére több okból is alkalmatlan lévén, a Versenytanács az eljárást megszüntette.

Budapest, 1997. július 23.

Dr. Györffy István sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Dr. Lénárd Réka sk.
Véghelyi Ágnes