Vj-61/1997/17

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a Szilvás Zoltán vezérigazgató által képviselt WÉS Tejipari és Kereskedelmi Rt. Szolnok eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók megtévesztése miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen nincs helye jogorvoslatnak.

Indoklás

A Versenytanács 1997. augusztus 6. napján kelt 15. sorszámú határozatával elrendelte az eljárás szünetelését 6 havi időtartamra.

Az eltelt időben megállapításra került, hogy az eljárás alá vont vállalkozás tartózkodott a kifogásolt magatartás folytatásától, így a Versenytanács az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megszüntette.

Budapest, 1997. december 11.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
dr. Sólyom Eszter sk.
dr. Bodócsi András sk.
Ágoston Marika