Vj-158/1997/6

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Robák Károly ügyvezető igazgató által képviselt BP Oil Magyarország Kft (1092 Budapest, Köztelek u. 6.) kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a BP Oil Magyarország Kereskedelmi Kft az üzletrészek többségének megvásárlásával irányítást szerezzen a FLAGA Propán-Bután Gáz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft felett.

E határozat felülvizsgálatát a kézbesítéstől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel kérhetik az ügyfelek.

Indoklás

1.) A BP Oil Magyarország Kereskedelmi Kft (a továbbiakban: BP Oil) Üzletrész átruházási szerződéssel megvásárolta a FLAGA Propán-Bután Gáz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft (a továbbiakban: FLAGA) üzletrészeinek 100 százalékát, amelyhez - mint összefonódáshoz - a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt) 24. §-a alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

2.) A FLAGA kizárólagos tevékenysége a Propán-Bután (PB) gáz értékesítés. Részesedése az 1996. évi országos PB gáz forgalomból egy százalék, ezen belül a tartályos formában történő értékesítésből 3 százalék volt. A BP Oil részesedés a PB gáz forgalomból nem érte el az egy százalékot.

3.) A két vállalkozás együttes piaci részesedése alapján minden kétséget kizáróan megállapítható volt a kérelem szerinti összefonódásuk nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényes helyzetet, és nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását. Ez esetben pedig a Tpvt 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal az engedélyt nem tagadhatja meg, ezért a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdésének a) pontja alapján úgy döntött, hogy engedélyezi a kérelem szerinti összefonódást.

4.) Az ügyfelek (a kérelmező, továbbá az irányítás alá kerülő FLAGA) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

5.) A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat előzetesen lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

6.) A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésein alapul.

Budapest, 1997. december 18.

Dr. Bodócsi András sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Dr. Kállai Mária sk.
Véghelyi Ágnes