Vj-102/2000/19

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Csákay Zoltán (Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, 1011 Budapest, Fő u. 12. szám alatti) ügyvéd által képviselt Lord Complex Korlátolt Felelősségű Társaság (1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 121-123. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indított eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

A számítógép-forgalmazással foglalkozó eljárás alá vont (a továbbiakban: Kft.) 2000. április óta a Budapesti Piac című újság hetente megjelenő számítógépes mellékletében "verhetetlenül alacsony árak"-kal hirdette áruit. E szóhasználata fogyasztómegtévesztést (1996. évi LVII. törvény - a továbbiakban: Tpvt. - 8. § (2) bekezdés a) pont) valószínűsített, mert feltételezhető volt, hogy a Kft. meghirdetett árai a versenytársai áraihoz képest nem a legalacsonyabbak.
Az eljárás során a Kft. még a vizsgálati jelentés kézhezvételét megelőzően intézkedett a kifogásolt szlogen megváltoztatása iránt.
Ezért a Versenytanács a 2000. augusztus 31-i tárgyaláson a Tpvt. 75. §-a alapján elrendelte az eljárás szünetelését egy hónapra. A szünetelés tartama alatt a Kft. szlogenjét "bomba ár"-ra módosította, amely a Kft. árainak ismeretében versenyjogilag már nem esik kifogás alá. Miután a Kft. a versenyjogellenességet megszüntette, a Versenytanács a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján az utóvizsgálati jelentéssel egyetértően a rendelkező rész szerint határozott.

Budapest, 2000. november 9.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Györffy István sk.
Ágoston Marika