Vj-104/2000/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Polgárné Bezeg Katalin ügyvezető igazgató által képviselt Aqua Center Kft (1072 Budapest Dohány u. 36.) eljárás alá vont ellen fogyasztók megtévesztése miatt indult eljárásban - tárgyalás mellőzésével - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételét követő 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresetben kérheti az eljárás alá vont.

Indoklás

A Versenytanács a lefolytatott bizonyítási eljárás, az eljárás alá vont előadása, az általa becsatolt iratok, valamint a vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg.

A Gazdasági Versenyhivatal Kereskedelmi Irodája észlelte, hogy az az eljárás alá vont Aqua Computer néven a Budapesti Piac számítógépes mellékletében komplett konfigurációkat és számítógép alkatrészeket hirdet. Felmerült, hogy a meghirdetett termékeknek a hirdetésben szereplő és a boltban nyilvántartott ára nem mindig egyezik és nem szerepel az akciós hirdetésben "Amíg a készlet tart", illetve az "Árváltoztatás jogát fenntartjuk" vagy ehhez hasonló értelmű vevőtájékoztató mondat.

Az eljárás alá vont cég 1999. augusztusában alakult meg. Fő tevékenységi köre számítástechnikai alkatrészek kereskedelme, illetve komplett számítógépek összeszerelése. A vizsgálat megállapítása szerint az érintett piac igen sok szereplős és könnyen érzékelhető szegmensekre bontható a vevőkör sajátosságai szerint. Az érintett termék a számítógép alkatrész, az érintett piac az ezzel kereskedő úgynevezett "kisbeszerzők" piaca. A kis- és középvállalatok általában a kezdeti alapfelszereltséget bővítik, a lehető legjobb műszaki paraméterű berendezéseket kívánják megvásárolni a lehető legkedvezőbb áron. Árérzékenyek és erőfeszítéseket is tesznek arra, hogy vásárlásuk előtt információkat szerezzenek a különböző piaci szereplőkről. Ez jellemző a magánvásárlókra is, de ők még fokozottabban árérzékenyek. Földrajzi piacként a vizsgálat Budapestet és Pest megyét jelölte meg, mivel a nagyobb forgalmat adó néhány ezer vagy száz forintos alkatrészért a fogyasztók nem tesznek meg nagy távolságokat, a komplett konfigurációk esetében pedig nem vállalják annak szállítási kockázatát.

Az eljárás alá vont a vizsgálat megállapítása szerint a Budapesti Piac elnevezésű újságban hetente, a Pest megyei Piac újságban pedig kéthetente rendszeresen hirdet. A hirdetésekben konkrét árak szerepelnek, általában három előre összeállított komplett konfigurációra és számos alkatrészre. A hirdetés viszonylag nagy terjedelmű és mindig azonos helyen jelenik meg.

A vizsgálat megindulása után az eljárás alá vont megtette a megfelelő intézkedéseket, az észlelt hiányosságok kijavítására. Az újságok 2000. május 17-, 24-, és 31-i számában már feltüntette azt, hogy az "Árváltoztatás jogát fenntartjuk" mondatot és a július 8-i szám óta pedig mindig szerepelteti a a hirdetések fejlécében az alábbi tájékoztatást: "....a hirdetésben szereplő árak tájékoztató jellegűek és a készlet erejéig érvényesek. Aktuális árlistánkat kérje üzletünkben. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk."

Az eljárás alá vont az eljárás megszüntetését kérte. Arra hivatkozott, hogy a reklámanyag megjelenése előtt egy héttel már le kell adnia az újságnak a hirdetést a konkrét árakkal. Ezen idő alatt a számítástechnikai piacon óriási árváltoztatások történnek, változnak a valuta árfolyamok és a beszállítók ennek alapján megváltoztatják a már megrendelt termékek árát. Igen alacsony haszonkulccsal dolgoznak, amiatt néhány százalékos árváltozásból eredő eltérés is komolyan érintheti őket. Gazdasági hátterük nem ad arra lehetőséget, hogy finanszírozzák az árváltozásokból adódó eltéréseket.

A vizsgáló az eljárás megszüntetését indítványozta az eljárás alá vont piaci részvételének, versenysérelem súlyának csekély volta, valamint az időtartam rövidsége miatt.

A Versenytanács a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 72. § (1) bekezdés a.) pontja alapján az eljárást megszüntette. Döntésénél figyelembe vette, hogy a számítógép alkatrészekkel kereskedő piacon igen nagy számú kiskereskedő kínálja termékeit. A vásárolni szándékozó fogyasztók általában felkészült, nem úgynevezett "laikus" fogyasztók, ismerik az alkatrészek árfekvését és azt is, hogy ezek az árak gyakran változnak. A fogyasztók éppen ezért döntésüket körültekintően hozzák meg, a döntés előtt több helyen tájékozódnak, lapokban, hirdetési újságokban, esetleg egyes cégeknél telefonon. Amennyiben az akciós áron az üzletet felkereső fogyasztó nem kapja meg a terméket, legközelebb nem akar ott vásárolni, így a cég a fogyasztókért folyó éles versenyben veszít.
A Versenytanács figyelembevéve a piaci sajátosságokat és az eljárás alá vont önkéntes jogkövető magatartását is, úgy látta, hogy nem indokolt a versenyfelügyeleti eljárás további folytatása, ezért azt megszüntette.

Budapest, 2000. augusztus 28.

Dr. Lénárd Réka sk.
Dr. Bodócsi András sk.
Dr. Sólyom Eszter sk.
Véghelyi Ágnes