Vj-202/2000/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a TESCO Global Áruházak Rt. (2040 Budaőrs, Szabadság u 117.) eljárás alá vont vállalkozással szemben fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt hivatalból indított eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen az eljárás alá vont kézhezvételtől számított 30 napon belül illetékköteles felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő a Fővárosi Bíróságon.

Indoklás

A fogyasztói bejelentés alapján hivatalból indult eljárás megállapította, hogy az eljárás alá vont vállalkozás szokásos évi akciói körében a 2000. július 5-től 18-ig tartó akciós vásárlást meghírdető füzetében két fajta fotóalbum kedvezményes árusítását hirdette meg.

Az eljárás alá vont vállalkozás Magyarországon 15 áruházat üzemeltet, amelyek mindegyikére az akció kiterjed. Az áruházak közül Budapesten három, Budaörsön, Szegeden, Kaposvárott, Kecskeméten, Debrecenben, Miskolcon, Nyíregyházán, Egerben, Pécsett, Székesfehérváron, Veszprémben és Szombathelyen található egy-egy. A feltárt tényállás szerint előfordult olyan eset, hogy az egyik budapesti áruházban az akció első napján amikor a fogyasztó meg kívánta vásárolni a meghirdetett fotóalbumot abból készlettel az áruház már nem rendelkezett.

A vizsgálat feltárta, hogy az eljárás alá vont vállalkozás az akciót a szokásos és korábban nem kifogásolt formában szervezte meg, az akció kezdő napján valamennyi áruházában rendelkezésre állt nyitókészlet a kérdéses fotóalbumokból. Arra azonban egyetlen eladó sem tud felkészülni, hogy az országos terítés során időleges hiány, a vártnál az adott napon, vagy adott időszakban nagyobb kereslet miatt ne forduljon elő. A jelzett esetben is ez történt, az eljárás alá vont országosan megfelelő készlettel rendelkezett, a szállításról a korábbi tapasztalatokat felhasználva gondoskodott, kétségtelen terítési problémákat a vizsgálat szerint a szállító késedelmessége okozta.

A Versenytanács az eset értékelése kapcsán megállapította, hogy a vizsgált magatartás vonatkozásában materiális, vagyis ténylegesen meghatározható fogyasztói kár vagy hátrány nem volt kimutatható, versenytársi sérelem okozója a kért magatartás nem volt, továbbá érzékelhető piaczavaró hatása sem volt kimutatható az érintett termék és földrajzi piacon.

Mindezekre tekintettel a Versenytanács a vizsgálói jelentéssel egyetértve az eljárás további folytatását nem tartotta indokoltnak, ezért a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontja értelmében az eljárást megszüntette.

Budapest, 2001. február 15.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Kis Lászlóné