Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-134/2005/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Swisscom Broadcast AG kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Rt. (Budapest) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Swisscom Broadcast AG irányítást szerezzen az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Rt. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1.

  A kérelmező Swisscom Broadcast AG (a továbbiakban: SB AG) 2005. július 28-án szerződést kötött az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt-vel, valamint a Forrás Vagyonkezelő és Befektetési Rt-vel az Antenna Hungária Magyar Műsorszóró és Rádióhírközlési Rt. (a továbbiakban: AH Rt.) 75 százalék + 1 szavazati hányadát megtestesítő részvények megvásárlására.

 • 2.

  A kérelmező a Gazdasági Versenyhivatalhoz 2005. augusztus 12. napján benyújtott kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján az 1. pontban hivatkozott részvényvásárlás engedélyezését kérte.

 • 3.

  A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2005. szeptember 12-én teljesítette.

 • 4.

  A kérelmezett részvényvásárlást a 139/2004/EK. rendelet alapján az Európai Közösség Bizottságához nem kellett bejelenteni.

II.

Az összefonódás részvevői

 • 5.

  A svájci székhelyű SB AG és az általa irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: SB-csoport) meghatározó tevékenysége a földfelszíni műsorszórás, továbbá egyéb infokommunikációs szolgáltatások. Az SB-csoportnak magyarországi tagja nincs, külföldön honos tagjai 2004. évben a Magyar Köztársaság területén és a környező országokban sem értek el nettó árbevételt.

 • 6.

  Az AH Rt. és az általa irányított vállalkozások (a továbbiakban együtt: AH-csoport) 2004. évben - a vállalkozás-csoporton belüli forgalom nélkül - 26,5 milliárd forint nettó árbevételt el

  • -

   földfelszíni- és műholdas műsorszórási;

  • -

   műsorszétosztási;

  • -

   műsorelosztási; valamint

  • -

   üzleti kommunikációs

szolgáltatásokból.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 7.

  Az 1) pont szerinti tranzakció a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés b) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 8.

  Az irányítás alá kerülő AH-csoport 2004. évi nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot (és így értelemszerűen az ötszázmillió forintot is), ezért a kérelmezett összefonódáshoz - a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján - a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 9.

  A Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedélyt, ha az összefonódás nem hoz létre, vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását, vagy fejlődését az érintett piacon.

 • 10.

  Az összefonódással érintett piac(ok)nak minősülnek mindazok, amely(ek)en az összefonódás valamely (akár közvetlen, akár közvetett) résztvevője piaci tevékenységet fejt ki, melyek tekintetében a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfólió-, és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének ás a Versenytanács Elnökének 1/2003. sz. közleményében (a továbbiakban: Közlemény) foglaltak szerint.

 • 11.

  Az AH Rt. feletti irányítást megszerző SB AG semmilyen formában sincs jelen a magyar piacon és a magyar piacra történő belépése sem valószínűsíthető, így az összefonódásnak a magyar piacot érintően horizontális-, vertikális- és portfolió hatásai sem lehetnek. Káros konglomerátum hatások sem valószínűsíthetők, mert az AH-csoport jelenleg is jelentős vagyoni-pénzügyi erőforrásokkal rendelkezik.

 • 12.

  Mindezekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 77.§ (1) bekezdése szerinti jelen határozatában az összefonódást - a Tpvt. 71.§ (2) bekezdés alapján előterjesztett vizsgálói jelentésben foglalt indítvánnyal egyezően - engedélyezte.

 • 13.

  A Versenytanács jelen eljárásában a Közleményben foglaltak alapján alkalmazta a Tpvt. 63.§ (3) bekezdés ac.) pontját, amely szerint a határozatot 45 napon belül kell meghozni, amennyiben az engedély a Tpvt. 30.§ (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 14.

  A kérelmező az eljárás megindításakor a Tpvt. 62.§ (1) bekezdésében foglaltak szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat lerótta, így a továbbiakban az eljárási díj megfizetéséről a jelen határozat nem rendelkezik.

 • 15.

  Az ügyfelek a tárgyalás mellőzését együttesen kérték, ezért a Versenytanács a jelen határozatát - a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 16.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslat a Tpvt. 83.§ (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. október 17.