Vj-137/2005/11

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Maspex Sp. z.o.o. kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett az Apenta Ásványvíz és Üdítő Kft. - nyilvános tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a kérelmezett tranzakció nem minősül vállalkozások összefonódásának.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett tranzakció résztvevői

 • 1.

  A kérelmező Maspex Sp. z.o.o. (a továbbiakban: Maspex) 2005. július 13-án "Védjegyek Adásvételéről Szóló Szerződés"-t (a továbbiakban: Szerződés) kötött az Apenta Ásványvíz és Üdítő Kft-vel (a továbbiakban: Apenta Kft.) az annak ásványvíz és szénsavas üdítő termékeihez kapcsolódó védjegyek (a továbbiakban: Védjegyek), valamint az e védjegyekhez tartozó know-how és domain név megvásárlására (a továbbiakban együtt: Megszerzendő Jogok).

 • 2.

  A Szerződésben az Apenta Kft. vállalta, hogy

  • -

   2005. december 31.-ét követő ötéves időtartam alatt a Magyar Köztársaság területére vonatkozóan nem állít elő, értékesít és végez marketing tevékenységet olyan ásványvízre vagy ivóvízre vonatkozóan, amely az általa jelenleg használt termelési helyszínről származik, továbbá nem használ olyan megjelölést, logót, képet, stb., amely hasonlít a Megszerzendő Jogokhoz és amely bármely módon félrevezethetné a fogyasztókat, vagy máshogy zavarná az Apenta Védjegyek használatát;

  • -

   amennyiben részben vagy egészben eladja, vagy más módon átruházza az Apenta kutakat, akkor biztosítja, hogy a Szerződés aláírását követő öt évig, a Magyar Köztársaság területére vonatkozóan az Apenta kutakat megszerző harmadik fél ne állítson elő, értékesítsen és végezzen marketing tevékenységet olyan ásványvízre vagy ivóvízre vonatkozóan, amely az általa jelenleg használt termelési helyszínről származik.

 • 3.

  Az Apenta Kft. üdítőital gyártással és ásványvíz palackozással foglalkozik. Az ehhez alapanyagot biztosító Apenta-kút Budapest dél-budai részén (Őrmezőn) egy 16 hektáros környezetvédelmi területen van. Az Apenta ásványvíz fluor tartalma 2,2 mg/liter, ezért a 65/2004. (IV. 27.) FVM-ESzCsM-GKM együttes rendelet (a továbbiakban: R) 7. § (6) bekezdése alapján az Apenta kútból származó ásványvíz csomagolásán 2006. január 1-jétől fel kell tüntetni, hogy "1,5 mg/l értéknél több fluoridot tartalmaz: csecsemők és 7 évesnél fiatalabb gyermekek általi rendszeres fogyasztására nem alkalmas." A Védjegyekhez kapcsolódó termékek részesedése a magyarországi ásványvíz forgalomból 5-6 százalék.

 • 4.

  A lengyelországi Maspex által irányított Maspex-csoport meghatározó tevékenysége a különböző élelmiszerek gyártása és forgalmazása. A Maspex-csoporthoz tartozó magyarországi vállalkozások közül

  • -

   a Maspex Hungary Kft. a Maspex-csoport kávé, kakaó és italpor termékeit forgalmazza Magyarországon;

  • -

   a Plussz Vitamin Kft. gyógyszerek és étrendkiegészítők gyártásával foglalkozik;

  • -

   az Olympos Top Kft. gyümölcs- és zöldséglevek gyártásával, valamint a tulajdonában lévő kútból kitermelt ásványvíz palackozásával foglalkozik (palackozó kapacitása az Apenta ásványvíz 2004. évi forgalmának negyedét teszi ki), Optima nevű termékének részesedése a magyarországi ásványvíz forgalomból nem éri el az 1 ezreléket.

 • 5.

  Az R. az ásványvizek forgalmazása tekintetében több korlátozó rendelkezést tartalmaz.

  • -

   "7. § (10): Tilos az ugyanazon forrásból származó természetes ásványvizet egynél több kereskedelmi név alatt forgalomba hozni."

  • -

   "7. § (9) A természetes ásványvíz kereskedelmi elnevezésében feltüntethető a víznyerő hely földrajzi neve, feltéve, hogy a forrás, illetve kút, amelyből a természetes ásványvizet kitermelik, az elnevezésben jelzett helyen van, és nem félrevezető a forrás, illetve kút helyét illetően."

  • -

   "7. § (11) Ha a természetes ásványvíz forgalomba hozatalára szolgáló palackok jelölése vagy feliratai olyan kereskedelmi elnevezést tartalmaznak, amely nem egyezik meg a forrás, illetve kút vagy a kitermelés helyének a nevével, akkor ezen hely vagy a forrás, illetve kút nevét a kereskedelmi elnevezés betűinél legalább másfélszer magasabb és szélesebb betűkkel kell feltüntetni."

II.

A kérelem

 • 6.

  A kérelmező 2005. augusztus 16-án kelt kérelmében a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivataltól elsődlegesen kérte annak megállapítását, hogy az 1) pont szerinti tranzakció nem minősül a Tpvt. 23. § értelmében vállalkozások összefonódásának, mert a Megszerzendő Jogok - álláspontja szerint - nem minősülnek a Tpvt. 23. § (5) bekezdése értelmében vállalkozásrésznek, az alábbiakra tekintettel.

  • 1.

   A Megszerzendő Jogok nem elégségesek az Apenta ásványvíz gyártásához és forgalmazásához, mert nem foglalják magukba az Apenta Kft. által az Apenta termékeken (ásványvízen és szénsavas üdítőkön) jelenleg használt Apenta logót, sem egyetlen, a Megszerzendő Jogok részét képező védjegy alatt forgalmazott termék Apenta Kft. által használt palackjainak, címkéinek és más csomagolóanyagainak terveit, sem az e termékek külső megjelenéséhez fűződő jogokat, sem pedig a szénsavas üdítő termékek recepturáit. Mindezek kifejlesztése jelentős költség és időráfordítással jár.

  • 2.

   A Maspex-csoportnak a Megszerzett Jogokkal történő piaci tevékenység folytatásához rendelkezésre álló eszközei és jogai szintén korlátozottak.

  • a)

   A rendelkezésre álló eszközök oldaláról nézve a Maspex-csoport magyarországi víznyerőhelye és palackozó kapacitása felhasználásával jelenleg is palackoz ásványvizet Optima néven. Ezzel egyfelől palackozó kapacitását is leköti, másfelől pedig ugyanezen víznyerőhelyet jogszabályi tilalom folytán más elnevezésű ásványvíz palackozására nem használhatja (7. § (10) bekezdés). Így ezen eszközök felhasználásával csak akkor tudja az Apenta elnevezésű ásványvizet forgalmazni ha jelenleg forgalmazott Optima elnevezésű ásványvíz forgalmazását beszüntetteti. Álláspontja szerint nem vehetők figyelembe meglévő eszközként és jogként olyan eszközök és jogok, amelyeket a meglévő termelés már leköt, mert a csak valamely tevékenység feladása révén felszabaduló eszközök nem rendelkezésre álló - azaz ebben az értelemben szabad - eszközök.

  • b)

   Amennyiben Apenta elnevezésű ásványvizet a Maspex-csoport az általa jelenleg forgalmazott Optima elnevezésű ásványvíz víznyerőhelye felhasználásával kívánná forgalmazni, úgy szükséges lesz ennek jogi feltételeit is megteremteni. Ez többek között magában foglalja - a Rendelet 7. § (9)-(11) bekezdéseire tekintettel - azt, hogy az Apenta és Optima ásványvizek jelenlegi víznyerőhelyeit át kell nevezni úgy, hogy az Apenta elnevezés az Optima ásványvíz jelenlegi víznyerőhelyének nevében megjelenjen és azt valóban az Apenta elnevezéssel lehessen forgalomba hozni, egyéb megjelölés ennél hangsúlyosabb megjelenítése nélkül. Ennek megvalósítása nem pusztán adminisztráció, hanem bizonytalanságot is magában hordoz. Amennyiben pedig a Maspex-csoport az Apenta elnevezésű ásványvizet mégsem a jelenleg forgalmazott Optima elnevezésű ásványvíz víznyerőhelye felhasználásával kívánná palackozni, úgy értelemszerűen víznyerőhely megszerzése, teljes körű engedélyetetése és palackozó kapacitás létesítése is szükségessé válna.

 • 7.

  A kérelmező másodlagosan kérte az 1-2) pont szerinti tranzakciónak - mint vállalkozások összefonódásának - az engedélyezését.

 • 8.

  A Gazdasági Versenyhivatal által elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2005. szeptember 6-án teljesítette.

III.

Jogi értékelés

Az engedélykérési kötelezettség

 • 9.

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja értelmében vállalkozások összefonódása jön létre, ha a vállalkozás része a vállalkozástól független másik vállalkozás részévé válik. A Tpvt. 23. § (5) bekezdése alapján vállalkozásrésznek minősülnek az olyan eszközök vagy jogok, amelynek megszerzése önmagában vagy a megszerző vállalkozás rendelkezésére álló eszközökkel és jogokkal együtt elégséges a piaci tevékenység végzéséhez.

 • 10.

  Valamely áru gyártásához (forgalmazásához) való jogok megszerzése önmagában értelemszerűen nem elégséges az átvevő vállalkozás számára ahhoz, hogy az adott áruval képes legyen piacra lépni. A Versenytanács gyakorlata szerint a gyártási jogok (védjegyek, márkák, stb.) akkor képeznek vállalkozásrészt, ha az azokat megszerző vállalkozásnak rendelkezésére állnak az adott áru előállításához szükséges termelési eszközök (Vj-173/2000., Vj-205/2004., Vj-44/2005.). Ha viszont ez a feltétel teljesül, akkor az egyben elégséges is a vállalkozásrész megszerzésén alapuló összefonódás megvalósulásához. Ebben az esetben ugyanis az átadó vállalkozás adott áruból meglévő piaci részesedése - részben vagy egészben - tartósan átkerülhet az átvevő vállalkozáshoz, ami egy összefonódás lényegi tartalma.

 • 11.

  A kérelmező által hivatkozott azon körülmények, melyek szerint a Maspex-csoport rendelkezésére álló palackozási kapacitások nem elégségesek az Apenta Kft. által forgalmazott teljes árumennyiség előállítására, illetve az addig gyártott Optima termelésével fel kellene hagynia, a Versenytanács álláspontja szerint önmagukban nem zárják ki azt, hogy a Megszerzendő Jogok vállalkozásrésznek minősüljenek. A meglévő kapacitásain ugyanis a Maspex-csoport nagyobb mennyiséget lenne képes gyártani, mint amilyen mennyiséget jelenleg az Optimából előállít. A kérelmező nyilatkozata szerint jelenlegi palackozási kapacitása ugyanis az Apenta forgalmának negyedét teszi ki (ami 1-1,5 százalékos piaci részesedésnek felel meg), amihez képest az Optima piaci részesedése nem éri el az 1 ezreléket. Ebből következőleg a fenti körülmények önmagukban nem korlátozzák a Maspex-csoportot abban, hogy a Szerződéssel Megszerzendő Jogok révén piaci részesedését tartósan növelje. A piaci részesedés csak részleges megszerzésének lehetősége pedig önmagában nem kérdőjelezi meg valamely tranzakció összefonódás jellegét, az az összefonódás elbírálásakor veendő figyelembe.

 • 12.

  A 11) pont szerinti körülményeket ugyanakkor együtt értékelve azzal, hogy

  • -

   a Megszerzendő Jogok is korlátozottak, és ezért további költség- és időigénye van az azok révén gyártható Apenta árukkal való piacralépésnek (lásd 6.1. pont); valamint

  • -

   az Apenta gyártása további feltételek megteremtését igényli a Maspex-csoport részéről (lásd 6.2.b. pont)

a Versenytanács úgy ítélte meg, hogy a Megszerzendő Jogok ugyan elősegíthetik a Maspex-csoport ásványvíz piaci terjeszkedését, azonban ahhoz nem lennének elégségesek a Maspex-csoport rendelkezésére álló eszközökkel és jogokkal együtt sem, ezért nem minősülnek a Tpvt. 23. § (5) bekezdése szerinti vállalkozásrésznek.

 • 13.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - helytadva a kérelmező elsődleges kérelmének - a Tpvt. 63. § (3) bekezdés aa) pontja alapján megállapította, hogy az 1) pont szerinti tranzakció révén nem jön létre összefonódás.

 • 14.

  Az elsődleges kérelemnek történt helytadásra tekintettel a Versenytanács érdemben nem foglalkozott a kérelmező másodlagos - az "összefonódás" engedélyezésére irányuló - kérelmével. Megjegyzi a Versenytanács, hogy a Szerződésnek az Apenta Kft. piaci tevékenységét korlátozó rendelkezései (lásd 2) pont) - összefonódás hiányában - elvileg sem minősülhetnek olyan versenykorlátozásnak, amelyek a Tpvt. 30. § (5) bekezdése szerint az "összefonódás megvalósításához szükségesek". Azt pedig, hogy a fenti korlátozások sértik-e a Tpvt. IV. fejezetének rendelkezéseit, a Versenytanács a jelen (kérelemre indult) eljárásban még a kérelem esetleges módosítása esetén sem vizsgálhatta volna, mert a 2005. évi LXVIII. törvény 62. § (2) bekezdése 2005. július 14-ével hatályon kívül helyezte a Tpvt. 18. §-át, amely a versenyt korlátozó megállapodás nemleges megállapítására, illetve egyedi mentesítésére irányuló kérelem előterjesztését lehetővé tette.

IV.

Eljárási kérdések

 • 15.

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése aa) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 16.

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2005. szeptember 29.