Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-136/2005/14

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Magyar Hipermarket Kft. (Törökbálint) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban meghozta az alábbi

határozatot

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztók megtévesztésre alkalmas magatartást tanúsított, amikor a Cora áruházlánc reklámújságjában a Dimarson márkájú DMD 20 6W4 Split klíma berendezés ingyenes beszerelés akcióját hirdette a 2005. március 16. és április 3. közötti időszakra vonatkozóan.

Az eljáró versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat 5.000.000.- Ft (ötmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel lehet kérni.

Indoklás

I.

 • 1.

  A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 67. § (1) bekezdése és 70. § (1) bekezdése alapján 2005. 08. 15-én versenyfelügyeleti eljárást indított annak megállapítására, hogy a Magyar Hipermarket Kft. (a továbbiakban: eljárás alá vont vállalkozás) 2005. március 16. és 31. közötti időszakban, a fogyasztó megtévesztésére alkalmas módon végzett-e reklámozási tevékenységet, megsértve ezáltal a Tpvt. 8. §-ában foglaltakat, akkor amikor ingyenes beszerelést ígérve hirdette a Cora áruházakban értékesített Dimarson klímaberendezést.

II.

 • 2.

  Az eljárás alá vont vállalkozás működteti a nagy áruházláncok egyikét, a Corát. Fő tevékenysége az élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelem, de a kereskedelem sok más területét is felölelő tevékenységet folytat, így elektromos háztartási berendezések forgalmazását is végzi. Az eljárás alá vont vállalkozás által belföldi értékesítésen realizált 2004. évi árbevétel 99 860,7 millió Ft volt.

 • 3.

  Az eljárás alá vont által működtetett Cora áruházlánc reklámújságjában a Dimarson márkájú DMD 20 6W4 Split klíma berendezés ingyenes beszerelés akcióját hirdette. A reklám szerint "...Split klíma + beszerelés 39 900 Ft". A reklám piros alapon sárga betűkkel külön kiemelte: "Ingyenes beszerelés március 31-ig való bejelentéssel". A reklám a kéthetente megjelenő Cora akciós katalógus egyetlen számában került közzétételre, amely a 2005. március 16. és április 3. közötti időszakra szóló akciós kínálatot tartalmazta. A fent említett termékhez kapcsolódó ingyenes szolgáltatás a reklám szövege szerint csak valamivel rövidebb ideig, nevezetesen 2005. március 16. és március 31. között volt megrendelhető. Az aktuális katalógust az áruházlánc web oldalán is megjelentetik. Eljárás alá vont más médiumban nem reklámozta sem a terméket, sem az ingyenes beszerelést biztosító akciót. A reklámozott termék új volt a Cora áruház kínálatában. Az áruházban a potenciális vásárló a termék mellett elhelyezve megtalálhatta a szállító által készített "ingyenes üzembe helyezési tájékoztatót", melynek egy példányát a Cora áruház alkalmazottai minden esetben átadták a vásárlás során a vevőnek.

 • 4.

  Eljárás alá vont a reklámot a szállító által adott tájékoztatást híven követve jelentette meg. Az adott klímaberendezés szállítója a Dimarson Electronics Kft. más csatornákon is értékesítette termékét, és azt már korábban reklámozta. 2004. szeptember 1. és 2005. március 30. között közel 50 újságban és 150 TV spotban adott hírt az ingyenes beszerelési akcióról.

 • 5.

  A készülékhez mellékelt "Tájékoztató a Dimarson klímaberendezések ingyenes beszereléséről" címet viselő, a szállító által készített dokumentum (továbbiakban: Tájékoztató) 3. pontja "Beszerelési és üzembe helyezési feltételek" címszó alatt az alábbiakat tartalmazza:
  "1. A készülék beszerelésének és üzembe helyezésének díját a 2004. 09. 01. - 2005. 03. 31. között vásárolt készülékek vételára tartalmazza (2005. április 31-ig történő felszereléssel) az alábbiakban felsorolt feltételekkel:
  - a faláttörés vastagsága téglafal esetén 40 cm-nél, betonfal esetén 15 cm-nél nem nagyobb,
  - az üzembe helyezéshez a klíma készülék tartozékát képező szerelési csomagban található anyagok (kábel, rézcső, tömítők) felhasználása elegendő,
  - a kültéri egység szereléséhez nem szükséges különleges eljárás (pl.: állványzat, kosaras kocsi, ipari alpinista technológia, speciális biztosítást igénylő munkavégzés stb.) és a kültéri egység telepítésének magassága nem haladja meg a 4m-es magasságot, - a készülék elektromos csatlakoztatásához elegendő az eredeti hálózati vezeték és nem szükséges külön elektromos hálózat kiépítése.
  2. A készülék vételárába foglalt beszerelési és üzembe helyezési díj nem tartalmazza a következőket:
  - a kiszállás költségét,
  - a készülék tartozékain kívül felhasználásra került anyagok költségeit (pl.: kültéri tartókonzol, kábelcsatorna, plusz csővezeték, dűbel, stb.), és ezen anyagok szerelési díját,
  - az elektromos hálózatépítés vagy cső hosszabbítás költségét!
  A felmerülő egyéb költségek (pl. tartókonzol + szerelése, többszöri faláttörés, kiszállás, stb.) a beszerelést és az üzembe helyezést követően a helyszínen fizetendők. ...

  Tájékoztató az esetleges plusz szerelési költségekről:
  Kiszállás: 5000.-
  Csőtoldás: 6000.-/m
  Konzol szerelve: 8000.-
  Csak konzol szerelés: 3000.- (ha az ügyfélnek van konzol)
  Faláttörés az 1 db ingyenesen kívül: 5000.-
  Extra konzol (ablak alá 4m szintmagasság felett): 13000.-
  Kondenzvíz elvezetés toldása: 1200.-/m
  Kábelcsatorna: 2500.-/m
  elektromos hosszabbítás dugóval: 1000+200.-/m
  Gáztöltés (7m-es csőhosszabbítás felett): 15000.-"

 • 6.

  Az eljárás alá vont vállalkozás az V. pontban bemutatásra kerülő jogszabályok alapján vizsgált reklámtevékenységét olyan piacon fejtette ki, melyet éles áruverseny jellemez, illetve amely piacon az áruikat értékesíteni kívánó vállalkozások jelentős ráfordítással, nagy példányszámú reklámújságok megjelentetésével hívják fel a fogyasztók figyelmét kínálatukra.
  Eljárás alá vont reklámtevékenységét kínálati piacon fejtette ki, ahol jelentős számú vállalkozás forgalmaz azonos funkciójú és/vagy márkájú árut. Ha a fogyasztók a megtévesztésre alkalmas információ reklámban történő közzététele folytán az ígért ingyenes szolgáltatás reményében választják a reklámozót, a fogyasztók döntése révén a versenytársak sérelmén túl torzul a gazdasági verseny is.

III.

 • 7.

  A vizsgáló álláspontja szerint a fogyasztók felé irányuló (reklámként vagy más módon megnyilvánuló) tájékoztatással szemben követelmény, hogy a fogyasztó valós képet alkothasson a tájékoztatás tartalmáról, a felkínált szolgáltatásról. Az adott akcióról megállapítható, hogy az akcióban felajánlott szolgáltatás kedvezményes volt, de nem ingyenes. Ha nem a szerelés, hanem a szerelési csomagban található tartozékok szerelése volt ingyenes, akkor ezt kellett volna hirdetni, a tényszerűség kedvéért még azt is vállalva, hogy ennek csalogató hatása a reklámban kisebb.

 • 8.

  Eljárás alá vont magatartása ott kifogásolható, hogy szállítójától kritika nélkül elfogadva adta közre a reklámot, és ezzel hozzájárult, hogy a figyelemfelhívás elsődlegessége mellett háttérbe szorultak a pontos, valós tájékoztatás követelményei. A vizsgáló jelentésében indítványozta a jogsértés megállapítását, de nem javasolta bírság alkalmazását részben a jogsértő magatartás rövid idejére, részben arra tekintettel, hogy az akcióval jelentős - a gyártó tájékoztatása szerint a vele szerződő szolgáltatók díjszabása szerint készülékenként 24 000 Ft + ÁFA - kedvezmény jutott el a fogyasztóhoz.

IV.

 • 9.

  Az érintett árupiac a klímaberendezések beszerelése és értékesítése, földrajzi értelemben pedig eljárás alá vont üzletláncának területi elhelyezkedését követve Budapest, Törökbálint, Budakalász, Fót, Miskolc, Szeged, Szolnok, Debrecen és azok vonzáskörzete.

V.

 • 10.

  A Tpvt. 8. § (1) bekezdése szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni.
  A Tpvt. 8. § (2) bekezdése - a teljesség igénye nélkül - nevesíti a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartásokat.
  A Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pontja szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.
  A Tpvt. 8. § (2) bekezdés c) pontja szerint tilos az áru forgalmazásával összefüggő, a fogyasztói döntést befolyásoló körülményekről - így különösen a forgalmazási módról, a fizetési feltételekről, a kapcsolódó ajándékokról, az engedményekről - megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adni.
  A Tpvt. 8. § (2) bekezdés d) pontja tiltja különösen előnyös vásárlás hamis látszatának keltését.

  Fenti jogszabályhelyek alkalmazásakor a Tpvt. 9. §-a szerint a reklámokban használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás alkalmas-e a fogyasztók megtévesztésére.

VI.

 • 11.

  Az eljáró versenytanács megítélése szerint - a 3.-5. pontban szöveghűen ismertetett feltételek és kivételek alkalmazására tekintettel - a klíma berendezés beszerelését nem lehet ingyenesnek tekinteni. Az akciós katalógust olvasó potenciális vásárlók alappal számíthattak arra, hogy feltételek és kivételek nélkül, minden esetben ingyen szerelik be számukra a megvásárolt készüléket. Az "ingyenes beszerelés" reklámban használt fogalma, figyelembe véve a reklám szövegkörnyezetét is - a szavak mindennapi értelmében (Tpvt. 9. §), ami eltérhet a hirdető szándékától - a fogyasztó számára azt az ígéretet hordozta, hogy mentesülni fog a készülék üzembe helyezésig felmerülő költségek megtérítése alól. Ehhez képest kiszállási díjat, valamint a kültéri tartókonzol árát és szerelési díját minden vásárlónak ki kellett fizetni, sőt - az 5. pont szerinti körülmények függvényében - további kiadások is felmerülhettek.

 • 12.

  Az eljárás alá vont által felhozott egyes érveket az eljáró versenytanács az alábbiakra tekintettel nem fogadta el.

  12.1. Nem felel meg a valóságnak az eljárás alá vont azon állítása, hogy a Tájékoztató "nem szűkítette a katalógusban megszerezhető információt, csak pontosította: azaz telefonszámot adott meg, ahol a beszerelésre be lehetett jelentkezni, illetve felsorolta azokat a paramétereket, amelyek mellett a beszerelés nem járt plusz költséggel (azaz, ha a klímaberendezés az egységcsomag tartalma szerinti alkatrészek felhasználásával és átlagos építészeti körülmények között volt beszerelhető". Ez a valós tartalom az eljáró versenytanács megítélése szerint szűkebb, mint amit az ingyenes beszerelésre vonatkozó reklám sugall, amely semmilyen feltételt és korlátozást nem tartalmaz. Akkor nem lenne különbség a reklám szerinti és a tényleges tartalom között, ha a reklám csak arra ígért volna ingyenességet, ha "átlagos építészeti körülmények között, az egységcsomagban található alkatrészek felhasználásával lehet beszerelni a klímaberendezést". Még ebben az esetben is utalni kellett volna arra, hogy kiszállási díj kerül felszámításra, fizetni kell a tartókonzol szereléséért, és az egységcsomag nem tartalmaz tartókonzolt.

  12.2. Nem fogadta el a jogellenesség hiányát eredményező körülményként az eljáró versenytanács azt, hogy a potenciális vásárlók az áruházban a termék mellett megtalálhatták a Tájékoztatót, és a vásárlás során kaptak egy példányt a - valamennyi feltételt és kivételt tartalmazó - dokumentumból. A Versenytanács kialakult álláspontja szerint nem teszi jogszerűvé a megtévesztő magatartást az a körülmény, ha a reklámozáshoz képest későbbi időpontban az üzlethelyiségbe betérő vásárló részletes és korrekt tájékoztatást kap. A jogsértés megvalósult a megtévesztésre alkalmas állítást tartalmazó reklám közzétételével. Az a körülmény, hogy a tényleges piaci hatást esetleg utóbb elhárítják, legfeljebb a bírság kiszabása során értékelhető. "A reklámként vagy más módon megnyilvánuló tájékoztatással szemben követelmény, hogy annak alapján a fogyasztó valós, pontos képet alkothasson a tájékoztatás tartalmáról, így a felkínált termékről, szolgáltatásról, az akció mibenlétéről, mely akciók alkalmasak a fogyasztókat a reklámkiadványokban megjelölt üzletekbe "becsábítani". Az üzletbe becsábított fogyasztók vásárlásai nem feltétlenül szorítkoznak az akcióban résztvevő termékekre, vagyis nem csak az adott akciós áru iránti keresletet növelik, hanem kedvezően hatnak az adott üzletben forgalmazott többi áru értékesítésére is. A kialakult vásárlói szokások alapján a fogyasztót nagyban befolyásolja az egy-egy üzletlánc akcióiról kapott tájékoztatás, mivel sok esetben ennek alapján dönti el, hogy a - fogyasztók megszerzéséért versenyző - üzletek közül melyiket választja" (Vj-70/2005).

  Az eljáró versenytanács megjegyzi, hogy a konkrét esetben még csak olyan figyelmeztetést sem tartalmazott a reklám, hogy "részletek az üzletekben". Egy ilyen tartalmú, apró betűs tájékoztatás egyébként önmagában nem tette volna jogszerűvé a reklámot. Elmaradása azonban a leggondosabban eljáró fogyasztó számára is azt sugallta, hogy a termék beszerelésére mindenképpen ingyenesen kerül sor.

  12.3. Nem tekinthető a jogellenességet kizáró körülménynek az, hogy az eljárás alá vont csak közvetítette az akciót, amelynek lebonyolításáért a szállító volt felelős. Kellően körültekintő magatartás tanúsítása esetén az eljárás alá vont vállalkozásnak észlelni kellett volna, hogy szállítója nem minden esetben biztosít ingyenes beszerelést. Ezen ismeret birtokában másképpen kellett volna megfogalmazni az akciós hirdetést. Az ingyenes beszerelés fogyasztókat "becsalogató" hatását (lásd 12.2. pont) az eljárás alá vont vállalkozás javára fejtett ki.

  12.4. Nem vitatta az eljáró versenytanács azt a tényt, hogy a beszerelési akció miatt kevés (6 db) fogyasztói panasz merült fel, ami az eladott akciós készülékek számának 0,94 %-a. Tényként fogadta el az eljáró versenytanács azt is, hogy a panaszok jórészt a beszerelés késedelmes teljesítésével álltak kapcsolatban, amely körülmény nem kapcsolódik a vizsgált reklámhoz. Ezúton is emlékeztet azonban az eljáró versenytanács arra a konzekvensen alkalmazott álláspontjára, hogy a kereskedelmi vállalatok akciós katalógusaiban foglalt valótlan állítások jogszerűségének megítélése nem azon múlik, hogy ténylegesen hány fogyasztót tévesztenek meg, illetve hogy közülük hányan tettek ténylegesen panaszt. A Legfelsőbb Bíróság ítélkezési gyakorlata szerint (pl. Kf. I. 27.931/1998. számú ítélet) a jogsértés megállapítása szempontjából önmagában nincs jelentősége annak, hogy egy adott magatartással összefüggésben hány fogyasztói panasz vált ismertté. Nem a minősítés, hanem legfeljebb a szankció mértékének megállapítása során kerül figyelembe vételre az a körülmény, hogy kevés fogyasztót indít szerződéskötésre a megtévesztésre objektíven alkalmas reklám (vö. 13.3. pont). Egy reklám hatása ráadásul nem is szűkíthető le arra, hogy a reklám hatására hányan vásárolták meg az adott árut. Az adott termék iránti kereslet befolyásolásán túlmenően (pl. egyfajta "becsalogatással") hatást gyakorolhat a vállalkozás más termékeinek forgalmára, illetve - a vállalkozás nem rövid távú piaci helyzetére is kihatva - a vállalkozás általános közmegítélésére is. (Vj-6/2004)

 • 13.

  Az eljáró versenytanács a bírság mértékének megállapítása során a magatartás jogsértő jellegén túl figyelembe vette az alábbi körülményeket is.

  13.1. A megtévesztésre objektíven alkalmas reklámot az eljárás alá vont egyetlen alkalommal jelentette meg.

  13.2. Rövid volt az az időszak, amikor az ingyenesként hirdetett szolgáltatás megrendelhető volt. A reklám szerint csak a 2005. március 16. és március 31. közötti időszak két hete állt nyitva a vásárlók számára, hogy akciósan vásároljanak klíma berendezést, így a megtévesztő hatás is csak ebben a hosszúnak nem mondható periódusban jelentkezhetett.

  13.3. Az eljáró versenytanács az ismert panaszok kis számát és a - nem túl nagy mennyiségben - eladott készülékekhez viszonyított csekély arányát is figyelembe vette.

  13.4. Az eljárás alá vont vállalkozással szemben akciós katalógusában közzétett reklámokkal kapcsolatosan még nem szabtak ki bírságot, jelenleg egy másik fogyasztó megtévesztési eljárás folyik vele szemben (Vj-126/2005.).

 • 14.

  A bírság kiszabása során az eljáró versenytanács az alábbi körülményeket értékelte bírságcsökkentő tényezőként:

  14.1. A potenciális fogyasztók más forrásból is tudomást szerezhettek az "ingyenes beszerelésről". A Dimarson Electronics Kft már korábban, 2004. szeptember 1. és 2005. március 30. között is reklámozta az akciót. Az eljárás alá vont által alkalmazott figyelemfelhívásra a szállító reklámkampányának végén került sor. Az eljáró versenytanács - külön bizonyítékok nélkül is - elfogadta az eljárás alá vont vállalkozás azon állítását, hogy "a szeptembertől márciusig tartó reklámkampánynak csak az utolsó fázisába kapcsolódott be a Cora áruház", ill. "hogy a Cora viszonylag kis mértékben vett részt a fogyasztói döntés formálásában" (jgykv. 3. old.)

  14.2. Az akcióval - a tájékoztatás hiányosságai mellett is - jelentős értékű kedvezmény jutott el a fogyasztóhoz. Az eljáró versenytanács rámutat azonban arra is, hogy a jogsértés abban áll, hogy ingyenesként hirdettek egy kedvezményesen, de nem teljesen ellenérték-mentesen nyújtott szolgáltatást. A versenyfelügyeleti eljárásban nem azt kellett megítélni, hogy a fogyasztó jobban járt-e, mintha nem lett volna akció (jgyzkv. 2. old.), hanem azt, hogy a ténylegesen nyújtott előnyről informálta-e fogyasztót a reklámújság, vagy annál többet ígért.

 • 15.

  Az eljárás alá vont vállalkozás képviselője a tárgyaláson hivatkozott arra (jgykv. 2. old.), hogy a fogyasztó korrekt tájékoztatását megvalósító reklámnak az adott körülmények között olyan mennyiségű információt kellett volna tartalmaznia (vö. 12.1. pont), amelynek elhelyezésére egy akciós katalógusban nem nyílik reális lehetőség. Az eljáró versenytanács ezzel kapcsolatban két lehetőségre hívja fel a figyelmet. A hangzatos, rövid reklámüzenetet közzé tevő vállalkozásnak gondoskodni kell arról, hogy a reklámban foglaltak maradéktalanul, minden körülmény esetén megvalósuljanak. A másik megoldás, hogy a reklám megfogalmazása, a megfelelő média kiválasztása során legyenek arra figyelemmel, hogy a fogyasztókhoz eljuttatni kívánt tájékoztatás ne legyen megtévesztő. Utóbbi esetben a jogsértés elkerülése érdekében le kell mondani a túlzásokról, bármennyire is hangzatos és sikeres lenne egy rövid reklám szlogen.

 • 16.

  Az eljáró versenytanács nem látta a fogyasztó megtévesztésére alkalmas magatartással okozati összefüggésben állónak azt a védekezést, hogy "teljes mértékben elfogadható, hogy bizonyos tartozékok ára nincs benne az ingyenességben, tehát a szokásos felszereléshez nem tartozó extra anyagok és ezek szerelési díja felszámításra kerülhet" (jgykv. 3. old.). A vállalkozások gazdasági tevékenységük kialakítása során csak a jogszabályoknak vannak alávetve. Semmi kivetni való nincs egy olyan akcióban, amely csak a szokásos tartozékok beszerelésének ingyenességét biztosítja. A versenyjogi jogsértést nem az akció kialakításával, hanem az akció tartalmával összhangban nem álló reklám közzétételével követte el az eljárás alá vont. Erre tekintettel az idézett védekezésben foglaltak enyhítő körülményként sem voltak értékelhetőek.

 • 17.

  A bírság kiszabása során az eljáró versenytanács az alábbi körülményeket értékelte bírságnövelő tényezőként:

  17.1. A reklám megtévesztésre alkalmassága az akciónak olyan lényegi részéhez kapcsolódott, amely a fogyasztói döntés meghozatalában fokozott súllyal szerepel. A split klíma berendezések potenciális vásárlói körében általában tudott, hogy a készülék üzembe helyezése a készülék árához mérten is jelentős szerelési költséggel jár. A vizsgált esetben a 39 900 Ft-os bruttó áron felül a vásárlónak 30 000 Ft-os (24 000 Ft + ÁFA) beszerelési és üzembe helyezési díjat is meg kell fizetni, ha éppen nincs olyan akció, amelyben az utóbbi szolgáltatás ingyenességét ígérik. A beszerelés ingyenessége tehát olyan körülmény, amely meghatározó szerepűvé válhat a fogyasztói döntéshozatal folyamatában.

  17.2. Az eljárás alá vont akciós katalógusában a vizsgált termék és szolgáltatás "Kihagyhatatlan" szöveg kíséretében a lap olyan részén - a felső sarokban - szerepelt, ahol a fogyasztók a legjobb ajánlatokkal szoktak találkozni. A fogyasztó számára az elhelyezés és a "Kihagyhatatlan" szlogen azt sugallta, hogy ez az akció, még a katalógusban szereplő sok előnyös ajánlaton belül is a legjobbak közé tartozik, azt maga az áruház lánc is különösen kedvezőnek tekinti.

  17.3. A megtévesztésre objektíven alkalmas állítás egy milliós példányszámban előállított és sokak által olvasott kiadványban jelent meg. Sokakhoz eljutott a reklám - valósággal nem teljes összhangban álló - üzenete. Az eljárás alá vont által közzétett reklámok nem pusztán a reklámozott termékek forgalmára gyakorolnak hatást, hanem általában javítják az áruházlánc megítélését. A fogyasztók egy része megjegyzi, hogy kedvező áru termékeket hirdettek, és később ez a benyomás előmozdítja az adott áruház választását, amikor olyan termékre lesz szüksége. Esetünkben a Dimarson split klíma berendezés "ingyenes" beszerelési akciójának klíma készülékek jövőbeni vásárlóira is hatást gyakorol. A reklámozott készüléket ténylegesen megvásárló személyeknél jóval több közvetetten érintett potenciális vásárlót befolyásol a vizsgált reklám. Ennél is átfogóbban: a fogyasztók széles körét erősítheti meg a valóságnak nem mindenben megfelelő reklám abban a meggyőződésében, hogy a reklámozó áruházláncban mindig van valamilyen nagyon kedvező akció. Az eljárás alá vont maga is elismerte, hogy az akciónak "image-értéke volt". Ebből a szempontból a kiadvány magas példányszámát az eljáró versenytanács a bírság növelése irányába ható körülményként értékelte, különös tekintettel arra, hogy a "becsalogató hatás" (vö. 12.2. pont) jelentős számú fogyasztó esetében érvényesült.

  17.4. Az ingyenes szerelést hirdető reklám megtévesztő jellegét versenyjogi szempontból értékelve az eljáró versenytanács figyelembe vette, hogy valamennyi vásárlónak meg kellett fizetnie fejenként 5000 Ft kiszállási díjat, a kültéri tartókonzolok árát és szerelési díját.

 • 18.

  Az eljáró versenytanács az előtte folyó eljárásban a klíma berendezést szállító, és az átfogó reklám kampányt megszervező Dimarson Electronics Kft. tevékenységét nem értékelte, figyelemmel arra a tényre, hogy a folyamatban lévő versenyfelügyeleti eljárás egyetlen jogalannyal szemben indult meg. Az 5. pont szerinti tájékoztató anyagát az eljárás alá vont is megismerhette, de ettől függetlenül is felelősség terheli a más vállalkozás által nyújtott szolgáltatásról való tájékoztatásért, ha a vásárlás során összekapcsolódik az általa forgalmazott egyéb termékek kínálatával. E felelősség jegyében az eljárás alá vont vállalkozás köteles lett volna meggyőződni arról, hogy a kérdéses klímaberendezés beszerelése valóban "ingyenes"-e, vagy csak "igen kedvező".

 • 19.

  A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. §-ának (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2006. január 5.