Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-49/2008/25.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a TeleFound Szolgáltató Kft. (Budapest) eljárás alá vont ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsított a prepaid jellegű nemzetközi hívókártya-szolgáltatásának percdíjával kapcsolatosan 2007. II. félévében adott tájékoztatásaiban.

A Versenytanács az eljárás alá vontat a jogsértő magatartás további folytatásától a határozat kézhezvételétől számított 30. naptól eltiltja.

A Versenytanács kötelezi az eljárás alá vontat 500.000 (Ötszázezer) forint bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított harminc napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.