Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-54/2008/18

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Private Tel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók döntésének tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárás során tartott tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a Private Tel Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. az eladáshelyi szórólapjain és az A4-es plakátjain a fogyasztók megtévesztésére alkalmas tájékoztatást adott közzé az általa forgalmazott behívókártyák használata révén igénybe vehető távbeszélő szolgáltatásért a fogyasztók által normál - nem zöld - behívószám tárcsázása esetén fizetendő díjakról.

A Versenytanács a jogsértő magatartás további folytatását a határozat kézhezvételétől számított 30 nap elteltével megtiltja.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.