Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj-146/2008/68.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Strabag SE kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett a Cemex Austria AG - nyilvános tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács a Strabag SE irányítás szerzését a Cemex Austria AG felett azzal az előzetes feltétellel engedélyezi, hogy a Strabag SE a határozat kézbesítését követő ... 1 hónapon belül eladatja a Cemex Hungária Építőanyagok Kft-vel annak Salgótarján, Kertész u. 8. alatt működő előkevert betont gyártó telephelyét egy a Strabag SE-től független vállalkozásnak.

Kötelezi a Versenytanács a kérelmezőt, hogy a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül fizessen meg további 8.000.000.- (Nyolcmillió) forint eljárási díjat a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571. számú eljárási díjbevételi számlájára.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indokolás

A végzés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.


  • :: j1

    Üzleti titok