Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/039-017/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Andrékó Kinstellar Ügyvédi Iroda, a Dr. Máttyus Ádám Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. M. Á. ügyvéd) és a Dr. Ritter Eszter Ügyvédi Iroda (ügyintéző: dr. R. E. ügyvéd) által képviselt Texas Instruments Incorporated (Dallas, Texas, USA) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, amelyben további ügyfélként részt vett az ugyanazon meghatalmazottak által képviselt National Semiconductor Corporation (Santa Clara, USA), - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Texas Instruments Incorporated közvetlen irányítást szerezzen a National Semiconductor Corporation felett.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.