Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/060-045/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. P. J. jogtanácsos által képviselt Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. (Budapest) és dr. Bagi János Zoltán ügyvéd (Kálózcy, Bagi és Wittner Ügyvédi Iroda) által képviselt NAPI GAZDASÁG KIADÓ Kft. (Budapest) eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt. és a NAPI GAZDASÁG KIADÓ Kft. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytattak, amikor a Napi Gazdaság című lap 2010. szeptemberi, decemberi és 2011. márciusi Informatika kiadványában, valamint a 2011. március 11-12-i Mobiltávközlés mellékletében szerkesztői tartalomnak álcázott reklámokat tettek közzé.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.