Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/036-029/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Szűcs Irén ügyvezető igazgató által képviselt Tádé Bioház Kft. (Hévíz) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt indított eljárásban meghozta az alábbi

határozatot.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Tádé Bioház Kft. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, azáltal, hogy az általa Tádé gyertya néven forgalmazott terméket 2008. szeptember 1. és 2011. április 27. között kereskedelmi kommunikációiban valótlanul úgy hirdette, hogy annak használata az egészségre pozitívan hat, a termék használatával a fogyasztók súlycsökkenést érhetnek el, továbbá azzal különböző betegségek öngyógyítására lesznek képesek.

A Versenytanács a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását a jelen határozat kézhezvételétől számított 15 nap elteltével megtiltja.

A Versenytanács a Tádé Bioház Kft -t 1.600.000,-Ft (egymillió-hatszázezer forint) bírság megfizetésére kötelezi.

A bírságot a kötelezett a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles befizetni, a közlemény rovatban feltüntetve az eljárás alá vont vállalkozás nevét, a versenyfelügyeleti eljárás számát és a befizetés jogcímét (bírság).

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.