Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/070-021/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal eljáró versenytanácsa a Dr. Horváth Antal Ügyvéd (Horváth Antal Ügyvédi Iroda) által képviselt BIOFARMA Intézmény Kft. (Mosonmagyaróvár) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult eljárásban - tárgyalás tartása nélkül - meghozta az alábbi

határozatot.

Az eljáró versenytanács megállapítja, hogy a BIOFARMA Intézmény Kft. fogyasztókkal szembeni tisztességtelen és megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot tanúsított, amikor 2011 márciusa és júliusa között a nyomtatott sajtóban megjelent reklámjaiban azt állította, hogy a Drainaslim szirupnak fogyasztó hatása van, mely a gyógynövényeknek köszönhető, s a készítmény segítségével a fogyasztó 10, 15, 20, sőt több kilót is leadhat, 6 kilót mindjárt az első héten.

Az eljáró versenytanács megtiltja továbbá a BIOFARMA Intézmény Kft. által forgalmazott Drainaslim szirupnak a fentebb ismertetett kereskedelmi kommunikációja alkalmazásával megvalósuló, a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás további folytatását a jelen határozat kézhezvételétől számított 8 nap elteltével.

Az eljáró versenytanács kötelezi továbbá a BIOFARMA Intézmény Kft-t 8.000.000 Ft (nyolcmillió Forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számlája javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság, az eljárási díj, illetve a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

Ha a bírságot az eljárás alá vont önként nem fizeti meg, és a végrehajtás sem vezet eredményre, az eljáró versenytanács külön végzéssel az eljárás alá vonttal egyetemlegesen kötelezni fogja a DIREKT MARKET Kft. -t (Mosonmagyaróvár, Károly u.16.) és az Európai Ezoterika Központ Kft. -t (Mosonmagyaróvár, Károly u. 16.) a bírság, illetve annak be nem hajtott része megfizetésére.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Versenytanácsnál benyújtható vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.