Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/061-042/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Dr. Kupai Mihály ügyvéd (Kupai Ügyvédi Iroda) által képviselt Pharmanova Vagyonkezelő Zrt. (Budapest) és a dr. Steinmetz Barnabás ügyvéd (Steinmetz és Társa Ügyvédi Iroda) által képviselt TEVA Magyarország Gyógyszerforgalmazó Zrt. (Gödöllő) eljárás alá vont vállalkozások ellen a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályaira vonatkozó szabályok, továbbá fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt indult eljárásban megtartott tárgyalást követően tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot.

A Pharmanova Vagyonkezelő Zrt. meg nem engedett reklámtevékenységet folytatott, amikor 2009. szeptember 28. és október 31., 2010. május 6. és június 6., 2010. szeptember 6. és október 6., valamint 2010. november 4. és december 5. között a NOVA PHARMACY akciós újságban és a gyógyszertárakban elhelyezett A1 méretű beltéri plakáton azt közölte, hogy a Peponen kapszula kedvező hatással van az emelkedett koleszterin szintre, illetve elősegíti az agyműködés normális állapotának fenntartását.

A TEVA Magyarország Zrt. meg nem engedett reklámtevékenységet folytatott, amikor 2009. szeptember 28. és október 31., 2010. május 6. és június 6., 2010. szeptember 6. és október 6., valamint 2010. november 4. és december 5. között a NOVA PHARMACY akciós újságban, illetve a gyógyszertárakban elhelyezett A1 méretű beltéri plakáton azt közölte, hogy a Peponen kapszula kedvező hatással van az emelkedett koleszterin szintre, illetve elősegíti az agyműködés normális állapotának fenntartását.

A Versenytanács kötelezi a Pharmanova Vagyonkezelő Zrt.-t 1.000.000,- Ft (egymillió forint), a TEVA Magyarország Zrt.-t 1.500.000,- Ft (egymillió-ötszázezer forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557-00000000 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal megindítja a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított harminc napon belül a Fővárosi Törvényszéknek címzett, de a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsánál benyújtandó vagy ajánlott küldeményként postára adott keresetlevéllel lehet kérni. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevelében terjesztheti elő.

A Versenytanács meghozta továbbá az alábbi

v é g z é s t.

A Versenytanács az eljárást megszünteti a weborvos.hu oldalon elérhető tájékoztatással kapcsolatban.

A végzés felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 8 napon belül a Fővárosi Törvényszékhez címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, vagy ajánlott levélként postára adott kérelemmel lehet kérni.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.