Nyomtatható verzió PDF formátumban

Vj/080-098/2011.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. D. M. vezető jogtanácsos, illetve a Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda (eljáró ügyvéd: dr. Szabó Kornél) által képviselt UPC Magyarország Telekommunikációs Kft . (Budapest) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a szintén a Réczicza White & Case LLP Ügyvédi Iroda által képviselt RubiCom Távközlési Zrt. (Budapest) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa engedélyezi a RubiCom Távközlési Zrt. jelen tranzakció tárgyát képező eszközei, valamint az azokhoz kapcsolódó üzletágak által alkotott vállalkozásrésznek a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft.-be történő beolvadásával megvalósuló összefonódást.

Kötelezi az eljáró versenytanács a UPC Magyarország Telekommunikációs Kft-t, hogy a határozat kézbesítésétől számított tizenöt napon belül fizessen meg további 12.000.000,- Ft (tizenkétmillió forint) eljárási díjat a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571 számú eljárási díjbevételi számlájára.

Ha a kötelezett az eljárási díjfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, késedelmi pótlékot köteles fizetni. A késedelmi pótlék mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az eljárási díj és a késedelmi pótlék meg nem fizetése esetén a Gazdasági Versenyhivatal elrendeli a határozat végrehajtását.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Versenytanácsnál benyújtott vagy ajánlott küldeményként postára adott keresettel. A Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart, mely kérelmet az ügyfél a keresetlevélben terjesztheti elő.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.